Није шала, причамо о уставности у Српској: Посебни колективни уговор није такав

Уставни суд Републике Српске одбија да се изјасни о неуставном понашању и самовољи ОХР, али је утврдио да одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, коју је донијела Влада Републике Српске, није у сагласности са Уставом, Законом о Влади и Законом о раду.

среда, 22 фебруара, 2023 / 14:57

Утврђено је и да Посебни колективни уговор о измјенама Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду, саопштено је из Уставног суда.

"Неуставност наведених аката произлази из чињенице, право, да Влада Републике Српске није имала овлаштење да донесе оспорену одлуку и да њоме уређује питање примјене посебног колективног уговора, јер је то искључиво право потписница уговора које сагласном изјавом воља могу регулисати питање продужења његовог важења, па тиме и примјене тог акта", наводи се у саопштењу.

У односу на Посебни колективни уговор о измјенама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, Уставни суд је утврдио да је закључен супротно релевантној одредби Закона о раду, односно након престанка важења Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.

Тиме је, ппрема оцјени Суда, оспореним прописивањем нарушено и уставно начело законитости аката.