Нелогично или природно: Центар за социјални рад има дупло мање обраћања корисника у години короне

Центар за социјални рад Приједор током 2020. године забиљежио је 9.439 обраћања корисника по разним основама према Закону о социјалној заштити Републике Српске, што је готово двоструко мање у односу на претходне три године, када је биљежено између 18.000 и 19.000 обраћања.

петак, 7 маја, 2021 / 09:24

"Ранијих година Центар је евидентирао и обраћања лица за остваривање права из Закона о дјечијој заштити. Међутим, отцјепљењем Одсјека за остваривање права из закона о дјечијој заштити Центар је остао ускраћен за податке о укупном броју обраћања по том основу, те евиденцију свео само на обраћања за остваривање права из Закона о социјалној заштити", наведено је у извјештају о раду приједорског Центра за социјални рад за 2020. годину.

Почев од 15. децембра прошле године, Јавни фонд дјечије заштите Републике Српске основао је своје сједиште и у Приједору, те преузео у своју надлежност послове који су се до тада обављали у Одсјеку за остваривање права из Закона о дјечијој заштити Центра за социјални рад Приједор.

У претходне три године, број обраћања у вези са остваривањем права из области дјечије заштите био је између 5.000 и 5.500.

У извјештају је наведено да су тешка економска ситуација и нарушена демографска структура града, гдје су евидентни старење становништва, смањење броја младих, пад наталитета и повећања смртности, као и пораст психо-социјалних дисфункционалности и патологија, створили додатне обавезе за социјалну заштиту нових категорија становништва.

"Због таквог стања у друштву, већ дуги низ година на Центар за социјални рад врше притисак лица која по Закону о социјалној заштити нису у његовој надлежности – све категорије материјално угрожених лица, пензионери, радно способна лица, социјално угрожене категорије из избјегличке и повратничке популације, незапослена и запослена лица, здравствено неосигурана лица", указано је у извјештају.

Центар за социјални рад Приједор има 49 радника, а најбројнију групу стручних радника чине социјални радници, иако недовољно у односу на величину града, број становника и важећи правилник о пословима и нормативима о стручним кадровима и смјештајним условима.

"Када је ријеч о радним мјестима, отежана ситуација у прошлој години је отцјепљење Одсјека за остваривањем права из Закона о дјечијој заштити, чиме је укупно пет радника Одсјека остало нераспоређено. Послодавац их је распоредио на радна мјеста која одговарају њиховој стручној спреми и радним способностима, почев од 1. јануара ове године, па до измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, које ће услиједити након измјене оснивачког акта и статута Центра", закључено је у извјештају.