Не види се: Министарство пољопривреде реагује на неименовану критику

Тек у посљедњем пасусу, они кажу: "Опозиционе представнике којима су пуна уста бриге за домаћу пољопривреду и пољопривреднике, позивамо да умјесто празних ријечи и дезинформација, предузму конкретне активности на њиви, у селу, мјесној заједници, локалном парламенту и демонстрирају своје знање и вјештине с којима тврде да располажу." И то је све.

субота, 4 септембра, 2021 / 11:59

Влада Републике Српске је посредством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Агенције за аграрна плаћања закључно са августом мјесецом 2021. године издвојила додатних 8,2 милиона КМ за санацију посљедица временских неприлика, поремећаја на тржишту и одржања инвестиционог циклуса.

Средствима Аграрног буџета и Компензационог фонда обезбијеђено је 17,7 милиона КМ за подршку инвестицијама (укупно ће бити подржано 1787 корисника): за набавку нове пољопривредне механизације биће уложено 9,6 милиона КМ за 1262 корисника; за инвестиције у сточарској производњи 2,7 милиона КМ за 180 корисника; за инвестиције у биљној производњи 1,2 милиона за 248 корисника; као и 3,8 милиона КМ за инвестиције у прераду пољопривредних производа за 87 корисника.

Због повећане цијене сточне хране, Влада Републике Српске издвојила је додатних 2 милиона КМ узгајивачима свиња, при чему је обрачуната премија у износу од 43 КМ по грлу и ова средства су већ исплаћена произвођачима.

За штете од мраза исплаћено је 865.605 КМ за преко хиљаду произвођача воћа и 2.100 хектара засада оштећених од прољетног мраза, те издвојена додатних 500.000 КМ за занављање воћних засада.

За потребе инвестиција у пројекте наводњавања на име припреме техничке документације и изградње система за наводњавање у периоду 2013 – 2020 укупно је уговорено 44,33 милиона КМ, од тога из кредита Свјетске банке 30,02 милиона КМ, учешће локалних заједница 4,17 милиона КМ, учешће Владе РС 10,14 милиона. Додатно томе, а за потребе индивидуалних система за наводњавање, из средстава Аграрног буџета се издваја 0,5 милиона КМ годишње.

Све претходно наведено, као и остале мјере које реализује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Репубике Српске, реализују се у складу са стратешким документима за које Влада Републике Српске ангажује домаће научне институције са релевантним међународним референцама.

Опозиционе представнике којима су пуна уста бриге за домаћу пољопривреду и пољопривреднике, позивамо да умјесто празних ријечи и дезинформација, предузму конкретне активности на њиви, у селу, мјесној заједници, локалном парламенту и демонстрирају своје знање и вјештине с којима тврде да располажу.