На Козари откривене 44 нове врсте тврдокрилаца

Чак 44 нове врсте тврдокрилаца откривено је за подручје Националног парка Козара током детаљног истраживања инсеката тврдокрилаца, са фокусом на сапроксилне врсте ових инсеката, које макар у једном стадијуму живота насељавају стара и стабла која се распадају.

среда, 27 марта, 2019 / 09:24

Истраживања је реализовао Центар за животну средину од априла до почетка октобра 2018. године.

"Након октобра је услиједио дужи период чишћења, сортирања и детерминације прикупљеног материјала. Важно је напоменути да су ово прелиминарни резултати и да ће даље анализе, како тврдокрилаца, тако и осталог прикупљеног материјала дати још већи број података и засигурно још неке нове врсте", истакла је Ива Миљевић из Центра за животну средину, која је водила ова истраживања.

Сапроксилни тврдокрилци имају изузетно важну улогу у процесима разградње органске материје и кружењу храњивих материја у природи, те представљају показатеље очуваности и природности шумских екосистема. Сматрају се најугроженијим инсектима у шумским екосистемима умјереног климатског подручја Европе, док тврдокрилци представљају једну од најбројнијих и најзначајнијих група инсеката наведених у Директиви о стаништима Европске уније.

Резултати истраживања су презентовани запосленима Националног парка након чега је дискутовано о стању шумских екосистема, као и о препорукама да се биодиверзитет парка одржи у што изворнијем стању.

"Различитим облицима сарадње у Националном парку Козара је извршено детаљно истраживање флоре и фауне, у првом реду виших биљака и слијепих мишева. Све остале групе организама су истражене дјелимично, тако да свако истраживање у Националном парку Козара представља велики допринос у склапању мозаика живог свијета парка. Даља истраживања су значајна због бољег управљања Парком, јер ће многе врсте за које и не знамо да су присутне захтјевати другачије мјере заштите у циљу очувања врста и њихових станишта", истакао је Драган Ромчевић, директор Националног парка Козара.

Уз презентоване резултате истраживања, Парку је достављан и промотивни материјал пројекта, као и нова информативна табла која ће се ускоро моћи видјети на подручју меморијалне зоне "Мраковица".

Центар за животну средину већ годинама проводи истраживања у заштићеним и потенцијално заштићеним подручјима, чему у прилог говори на хиљаде прикупљених налаза, нових врста за истраживана подручја, али и нових врста за Републику Српску

Истраживања у Националном парку Козара су подржана од стране Руфорд фондације која подржава рад младих истраживача.1 КОМЕНТАР