Министарство здравља: Синдикат измишља, ево података колико је љекара-гастарбајтера

Министарство трврди да нема масовног одласка доктора медицине из јавних здравствених установа у Републици Српској, те је подацима синдиката супротставила анализу података са терена.

петак, 26 јануара, 2018 / 19:24

Поводом информација које је Струковни синдикат доктора медицине Републике Српске недавно јавно саопштио, а према којима је "од почетка децембра Републику Српску напустило 53 доктора – специјалисте", Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске овим путем упозорава јавност да је ријеч о потпуно нетачним подацима.

Наиме, након објављивања тих података, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је упутило дописе/захтјеве свим јавним здравственим установама да у што краћем року доставе податке o броју доктора медицине који су у 2017. години напустили здравствену установу због преласка на рад у другу установу ван границa Републике Српске (са напоменом у коју земљу је отишао/ла), или другу здравствену установу у Републици Српској или ФБиХ, уз навођење тачне стручне спреме-специјализације и датум престанка радног односа у здравственој установи. Идентичне податке Министарство је затражило и за медицинске сестре/техничаре.

У секундарној здравственој заштити у Републици Српској (укључујући и психијатријске болнице), Универзитетском клиничком центру Републике Српске, као и свим заводима и институтима у току 2017. године радни однос је престао за укупно 32 доктора медицине, од којих су два отишла на рад у иностранство, 11 у другу здравствену установу у Републици Српској, један у ФБиХ, пет у Републику Србију и за 13 доктора медицине није познато да ли су отишли на рад у иностранство или прешли у неку другу здравствену установу у Републици Српској.

Такође, према подацима прикупљеним из здравствених установа у секундарној здравственој заштити у Републици Српској (укључујући и психијатријске болнице), Универзитетском клиничком центру Републике Српске, као и свим заводима и институтима у току 2017. године радни однос је престао за укупно 130 мединских сестара и техничара. Од тог броја, према достављеним подацима, за 72 медицинска техничара није наведен разлог одласка, док је њих 51 отишло на рад у иностранство, шест у другу здравствену установу у Републици Српској и један у ФБиХ.

Према подацима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске у примарној здравственој заштити (подаци за 40 домова здравља који су доставили податке) радни однос је, у 2017. години, прекинуло укупно 29 доктора медицине од којих је 18 прешло да ради у неку другу здравствену установу у Републици Српској, девет у иностранство, један у ФБиХ и за једног доктора медицине није познато да ли је отишао на рад у иностранство или је прешао у неку другу здравствену установу у Републици Српској.

У 40 домова здравља у Републици Српској у 2017. години забиљежен је престанак радног односа за укупно 45 медицинских сестара/техничара, од којих је 25 отишло на рад у иностранство, по један техничар у Србију и ФБиХ, 11 у неку другу здравствену установу у Републици Српској, а за седам медицинских сестара/техничара није познато да ли су отишли на рад у иностранство или прешли у неку другу здравствену установу у Републици Српској.

Дакле, у свим јавним здравственим установама у Републици Српској 2017. године радни однос је престао за укупно 61 доктора медицине и 175 медицинска техничара.

Напомињемо да када је у питању ЈЗУ Психијатријска болница Соколац један специјалиста психијатрије и 11 медицинских техничара у 2017. години споразумом о преузимању радника прешли су на рад у Завод за форензичку психијатрију РС, а слично је и у Дому здравља Добој одакле је четири доктора и десет медицинских техничара прешло на рад у новоосновани Дом здравља у Станарима.

Горе наведени подаци су званични и релевантни, а позивамо Струковни синдикат доктора медицине Републике Српске да јавности саопшти изворе својих података или методологију истраживања чије су резултате саопштили.

Такође, наглашавамо да Министарство здравља и социјалне зашите Републике Српске никада није негирало чињеницу да је, нарочито медицински кадар средње стручне спреме, тражен у западним земљама. По тим трендовима, Република Српска ни по чему се не разликује од земаља нашег окружења, али напомињемо да је се тај тренд у добром дијелу односи и на преквалификован кадар, као и онај који никада није био запослен у јавним здравственим установама у Републици Српској.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и овом приликом, а на основу релевантних података из здарвствених установа, указује на чињеницу да није забиљежен одлив кадра из наших здравствених установа у мјери у којој би на било који начин угрозио рад наших установа, нити су директори здравствених установа икада упозоравали да је због одласка кадра угрожен рад иједне клинике или амбуланте.

Здравствене установе конкурсе за пријем радника редовно расписују управо у складу са својим потребама, а Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске никада није одбило да да сагласност за запошљавање медицинског кадра тамо гдје је то потребно.

Упозоравамо да изношење нетачних и паушалних тврдњи о масовном одласку љекара специјалиста уноси несигурност и страх код пацијената, чији би интерес, свим запосленим у здравственом систему, требало да буде на првом мјесту.