Министарство туризма реагује на наводе удружења Хорека, цитирајући му име као свету латиничну ријеч

Министарство трговине и туризма Републике Српске одбацује наводе представика Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "HoReCa RS" изнесене на конференцији за медије.

уторак, 6 априла, 2021 / 09:02

Представници овог Удружења оптужују Републички штаб за ванредне ситуације и Владу Републике Српске за непоштовање постигнутих договора и занемаривање захтјева упућених од стране представника привредних субјеката из овог сектора.

Подсјећамо, представници Владе Републике Српске одржали су у петак, 26. марта 2021. године, састанак са представницима Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "HoReCa RS", на којем је, између осталог, договорено да ће свим радницима, којима је у марту ограничен рад због примјене мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, бити уплаћени порези и доприноси, у складу са њиховом пореском пријавом, а не према минималној плати како је предвиђено кроз прву мјеру. Ово је био један од захтјева Удружења "HoReCa RS", који је Влада Републике Српске прихватила, што демантује тврдње овог Удружења да Влада Републике Српске нема слуха за њихове захтјеве и приједлоге.

Такође, на састанку је договорено да ће у наредном периоду бити формирана радна група коју ће чинити представници Министарства финансија Републике Српске, Министарства трговине и туризма Републике Српске, уније Удружења послодаваца Републике Српске, Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "HoReCa RS", као и представник Кабинета пресједника Владе Републике Српске, а чији задатак ће бити да технички усагласи и израчуна фискалне ефекте предложених дугорочних мјера које предлажу представници Удружења "HoReCa RS", те дефинише могућности и начине њихове реализације.

Претходно, Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске је 12. марта 2021. године продужио рокове за подношење захтјева за одобрење посебних мјера клијентима банака и микрокредитних организација чији су приходи смањени као посљедица утицаја пандемије, чиме је мјерa мораторијума на отплату кредита продужена до 30. јуна 2021. године, док је мјера грејс периода продужена до 31. децембра 2021. године.

Такође, једна у низу мјера Владе Републике Српске и олакшица привредном сектору jeсте и oдгађање плаћања пореског дуга које је омогућено свим привредним субјектима и предузетницима, а које је, у виду Уредбе, било на снази и прошле године. Порез на добит и порез на доходак од самосталне дјелатности, као дуг по овим основама из прошле године, порески обвезници, умјесто до краја марта, моћи ће да измире до краја јуна. Уколико то не учине и до 30. јуна, имају могућност на репрограм дуга, односно да поднесу захтјев Пореској управи Републике Српске, како би им се омогућило да почев од 30. јуна у шест једнаких рата до краја године плаћају те обавезе. За ову одгоду до 30. јуна, а и за одгоду до краја године неће се рачунати камате, тако да је ријеч о о бескаматном репрограму.

Влада Републике Српске донијела је на 115. сједници одржаној 01. априла Уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона за период октобар – децембар 2020. године.

Привредним субјектима, који испуњавају услове прописане Уредбом, биће уплаћени порези и доприноси на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, за период октобар – децембар 2020. године.

Ова Уредба наставак је подршке сектору угоститељства и хотелијерства, којима је кроз Уредбу за помоћ овом сектору из децембра 2020. године за исплату пореза и доприноса на плату по сваком запосленом раднику за период јул-септембар 2020. године уплаћено више од 550.000 КМ.

Подсјећамо, Влада Републике Српске је у 2020. години, привредним субјектима из сектора туризма и угоститељства, којима је у марту и априлу био забрањен, те ограничен рад у мају, исплатила 13.265.577,84 КМ.

Такође, Влада Републике Српске је кроз пројекат туристичких ваучера и субвенционисање смјештаја у угоститељским објектима за смјештај, посредно помогла опоравак сектору угоститељства. Од 15. јуна 2020. године, када је започет пројекат туристичких ваучера, до данас је грађанима Републике Српске издато више од 34.900 туристичких ваучера, те је кроз пројекат у овај сектор пласирано око 3,4 милиона КМ.