Министарство науке даје 120.000 КМ за научне монографије

Министарство науке и технологије расписало је данас конкурс за суфинансирање научних монографија у 2018. години вриједан 120 КМ.

понедељак, 19 новембра, 2018 / 16:04
Право пријаве на конкурс имају научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству науке и технологије, овлашћени издавачи научних публикација, као и аутори научних монографија уписани у Регистар истраживача, односно E-CRIS.RS систем. За избор и вредновање научних монографија министар ће именовати Комисију за избор и вредновање пријава на конкурс. Конкурс за суфинансирање научних публикација за 2018. годину биће отворен до 05.12.2018. године.
Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком "пријава на конкурс за суфинансирање научних монографија". Обрасци запријаву на конкурс могу се преузети са веб-портала Владе Републике Српске www.vladars.net (страница Министарства науке и технологије, рубрикастраница Министарства науке и КОНКУРСИ/КОНКУРСИ НАУКЕ), као и у Министарству, у Ресору науке, Трг Републике Српске бр. 1, ламела Б, трећи спрат, канцеларија број осам.