МинФин: Емитовали смо обвезнице Српске на међународном тржишту

Република Српска је данас успјешно извршила прву емисију обвезница на међународном финансијском тржишту у укупном износу од 168,3 милиона евра, по равнотежној каматној стопи од 4,75% на годишњем нивоу.

петак, 22 јуна, 2018 / 19:27
Књига инвеститора за примарну емисију затворена је са данашњим даном на горе наведени износ. Листирање обвезница ће бити на Бечкој берзи, а емисија је извршена у складу са правом Републике Аустрије, док ће уплата средстава бити извршена 28.06.2018. године.
Министарство финансија изражава задовољство чињеницом да је планирана емисија успјешно извршена, те да се на овај начин Република Српска први пут од свог оснивања позиционирала као релевантан субјекат на међународном финансијском тржишту. Такође, важно је напоменути да је остварена каматна стопа изузетно позитиван показатељ, имајући у виду да су све земље у окружењу приликом своје прве емисије на међународно финансијско тржиште оствариле каматну стопу од преко 8%, те да је први излазак на међународно финансијско тржиште најскупљи за емитента у смислу приноса које очекују инвеститори.
Влада Републике Српске је успјешним извршавањем ове емисије обезбиједила диверзификацију извора финансирања, смањила ризик од неизвијесности финансирања, те омогућила квалитетније планиње и извршавање буџетских прилива и на тај начин омогућила потпуну сигурност извршавања свих буџетских расхода и издатака.
Министарство финансија изражава захвалност свим инвеститорима који су Републику Српску препознали као поузданог и сигурног партнера за улагање.