Малешевић реагује да не прикрива криминал у Рогатици

Министарство просвјете и културе Републике Српске саопштило је данас да нису тачне тврдње појединих медија да министар просвјете и културе Дане Малешевић наводно прикрива бројне криминалне радње у школским финансијама у Рогатици. Према њиховим наводима, интерни ревизор Министарства просвјете и културе је, током ревизије финансијског пословања, с акцентом на обрачун плата радника за прошлу и […]

петак, 4 децембра, 2015 / 16:35

Министарство просвјете и културе Републике Српске саопштило је данас да нису тачне тврдње појединих медија да министар просвјете и културе Дане Малешевић наводно прикрива бројне криминалне радње у школским финансијама у Рогатици.

Према њиховим наводима, интерни ревизор Министарства просвјете и културе је, током ревизије финансијског пословања, с акцентом на обрачун плата радника за прошлу и протекли период у овој години, у септембру ове године утврдио одређене неправилности, због чега је Министарство просвјете и културе информацију о извршеној ревизији са комплетном документацијом упутило Центру јавне безбједности Српско Сарајево на даље поступање.

Из министарства подсјећају да су основне школе самостални правни субјекти и одговорне за укупно финансијско пословање. Из министарства наводе да обрачун плата врши школа, а да платне спискове овјеравају рачуновође и директор школе, који су одговорни за тачност података и усклађеност са законским и подзаконским актима.

"Обрачунате плате путем обрасца за плаћање школе достављају на унос у регионалне трезоре, гдје се и врши одобравање и плаћање. Улога министарства је да врши расподјелу средстава на нивоу школа и контролу утрошка средстава. Због великог броја нижих потрошачких јединица – 187 основних школа, министарство није у могућности да врши контролу плата на нивоу свих запослених којих је 12.540 у основним школама јер би то изискивало додатни број људи, већ контролу врше школе", наводе из Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Из овог министарства додају да су, када је ријеч о наводним неправилностима у вези са именовањем Школског одбора и вршиоца дужности директора Основне школе "Свети Сава" Рогатица, 22. јуна ове године донијели рјешење о именовању Миле Планинчића за вршиоца директора школе до именовања директора, а најдуже шест мјесеци, а да је након тога школски одбор био дужан да распише конкурс за именовање директора школе, а најкасније три мјесеца прије истека мандата директору, што није урађено.

"С обзиром на то да у Основној школи `Свети Сава` није уважена процедура прописана законом и подзаконским актима, као и да су утврђене неправилности у раду вршиоца дужности директора и Школског одбора, Министарство је 5. октобра ове године донијело Рјешење о разрјешењу Школског одбора, те у складу са Законом о основном образовању и Правилником о избору и раду Школског одбора, 7. октобра расписало конкурс за избор и именовање чланова Школског одбора из реда оснивача школе", наводе из министарства.

Према њиховим наводима, Министарство је 13. новембра ове године, будући да није спроведена процедура избора члнова Школског одбора, донијело рјешење о именовању Школског одбора за привремено управљање школом да би се обезбиједило несметано функционисање и рад школе.

"Након именовања привременог Школског одбора, Планинчић је одбио да сазове конститутивну сједницу Школског одбора да би се могла донијети Одлука о расписивању конкурса. Да би се омогућио несметан рад школе и конституисање Школског одбора, министарство је 2. децембра 2015. године донијело Рјешење о разрјешењу в.д. директора Миле Планинчића и Рјешењем именовало новог в.д. директора Снежану Пјевчевић", наводе из Министарства.

Из Министарства наводе да Планинчић ни након разрјешења не жели да напусти мјесто директора и омета нормалан рад школе, о чему постоји и службена забиљешка школе.