Конкуренцијско вијеће БиХ против оснивања заједничког предузећа Српске и Србије за градњу електрана на Дрини

Конкуренцијско вијеће БиХ одбацило је заједничку пријаву концентрације коју су поднијели ЈП Електропривреда Србије Београд (ЕПС) и МХ Електропривреда Републике Српске Требиње (ЕРС) у случају заједничког предузећа ХЕС Горња Дрина д.о.о. Фоча.

четвртак, 15 октобра, 2020 / 13:44

Пријава је одбачена због непостојања обавезе пријаве концентрације у складу Законом о конкуренцији БиХ.

Како се наводи у образложењу Конкуренцијског вијећа, друштво ХЕС Горња Дрина још увијек није активан учесник на тржишту производње и дистрибуције електричне енергије, већ је у питању пројекат који ће бити спроведен у двије фазе, те се активност на тржишту очекује тек за неколико година, када се изграде и пусте у погон хидроелектране.

Такође, ЕПС и ЕРС нису активни на истим географским тржиштима, већ своје дјелатности пружају на територији Србије, односно БиХ.

  • Узимајући у обзир све напријед наведено, оцијењено је да предметна концентрација неће резултирати промјенама у већ постојећем тржишном учешћу учесника концентрације, односно неће доћи до повећања заједничког тржишног учешћа на дефинисаном релевантном тржишту, наводи се у одлуци Конкуренцијског Вијећа и додаје да ЕПС и ЕРС нису били у обавези поднијети пријаву концентрације.

Недавно је Комисија за заштиту конкуренције Србије одобрила ЕПС-у да са са ЕРС-ом стекне заједничку контролу над фирмом ХЕС Горња Дрина.

Према ранијим изјавама дужносника Републике Српске, ЕПС ће имати 51 посто удјела у предузећу ХЕС Горња Дрина, а ЕРС 49 посто.

ХЕС Горња Дрина настао је одлуком Владе Републике Српске септембра 2019. године спајањем фирми Хидроелектрана Бук Бјела и Хидроелектране Фоча и Паунци а у вези са пројектом изградње хидроенергетског система Горња Дрина.

Пројекат изградње ХЕС Горња Дрина предвиђа изградњу хидроелектрана Бук Бјела, Фоча и Паунци, чија би укупна инсталисана снага износила 180,9 МW.

Почетак изградње хидроелектране Бук Бјела најављен је за јануар 2021. године, док је за друге двије електране предвиђени почетак изградње од 2023. године.