Ко би да полаже, расписан позив за полагање за звање туристичког водича у Српској

Министарство трговине и туризма расписало је јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске у 2019. години.

уторак, 2 јула, 2019 / 20:13

Право пријаве на јавни позив имају сви кандидати који су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, или страни држављани који посједују радну дозволу у Босни и Херцеговини. Поред тога, неопходно је да имају најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и да активно знају најмање један страни језик.

Стручни испит за туристичког водича чине усмени, писмени и практични дио и полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита. Програм стручног испита састоји се из сљедећих предмета: Уставно уређење Републике Српске, односно БиХ, Историја Републике Српске, односно БиХ, Основи туристичког законодавства Републике Српске, Основни туризма, Заштита потрошача у туризму, Водичка служба, Туристичка географија Републике Српске и Културно-историјско и природно насљеђе Републике Српске.

Рок за подношење пријава за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича је понедјељак, 22.07.2019. године.

Све информације у вези са расписивањем јавног позива, термину и мјесту одржавања обука, као и о осталим битним питањима могу се пронаћи на интернет страници Министарства трговине и туризма (www.vladars.net).