Какав је Џомбић?

Агенција Прајм комјуникејшнс је спровела истраживање како грађани Републике Српске и Федерације БиХ оцјењују премијера РС Александра Џомбића. Укупно је испитано 1.500 испитаника (900 из Федерације БиХ и 600 из Републике Српске) техником усменог интервјуа, на основу унапријед припремљеног упитника. Популација репрезентована истраживањем је дефинисана као општа популација Босне и Херцеговине, старија од 18 година. […]

четвртак, 13 јануара, 2011 / 10:44

Агенција Прајм комјуникејшнс је спровела истраживање како грађани Републике Српске и Федерације БиХ оцјењују премијера РС Александра Џомбића.

Укупно је испитано 1.500 испитаника (900 из Федерације БиХ и 600 из Републике Српске) техником усменог интервјуа, на основу унапријед припремљеног упитника. Популација репрезентована истраживањем је дефинисана као општа популација Босне и Херцеговине, старија од 18 година. Примјењен је више-етапни стратификовани случајни узорак ( могућа грешка ± 3% ).

Истраживање је реализовано од 10. до 20. децембра 2010. године за властите потребе. Преко двије трећине становника Републике Српске (68%) сматра да је премијер Џомбић образован.

Више од пола испитаних становника (58%) опажа га као способног. Досљедност као особину пермијера истиче 33.3% грађана РС, док га као поштеног види 27%, а као независног 20.8% становника Републике Српске. Интересантно је да су грађани у великом постотку бирали одговор не знам или одбија.

Највећи број испитаних становника Федерације БиХ сматра да је премијер Александар Џомбић образован (20.9%). Способност као особину премијера наводи 15.9% грађана Федерације БиХ, док га као досљедног оцјењује 10.9% становника. Као независног види га 8% становника, искреног 5.6%, а поштеног 4.3% испитаних становника Федерације БиХ.

Интересантно је да око половине испитаника одговора са не знам или одбија.Оставите одговор