Извјештај о напретку БиХ кроз лупу Транспаренсија:Не сузбија се корупција

Европска комисија објавила је Извјештај о напретку Босне и Херцеговине за 2011. годину, који као и ранијих година истиче недовољан напредак у сузбијању корупције у БиХ. У Извјештају се као основна препрека напретку БиХ у борби против корупције истиче недовољна примјена законског оквира који уређује ову област, те чињеница да су закони усмјерени ка борби […]

четвртак, 13 октобра, 2011 / 16:16

Европска комисија објавила је Извјештај о напретку Босне и Херцеговине за 2011. годину, који као и ранијих година истиче недовољан напредак у сузбијању корупције у БиХ.

У Извјештају се као основна препрека напретку БиХ у борби против корупције истиче недовољна примјена законског оквира који уређује ову област, те чињеница да су закони усмјерени ка борби против корупције нису усклађени на различитим нивоима власти. Европска комисија је посебно нагласила застој у примјени Стратегије за борбу против корупције и формирању Агенције за борбу против корупције, те навела проблем неупознатости институција са Стратегијом, што је потврђено и резултатима истраживања Транспаренси Интернешенал БиХ.

Као и у претходном периоду, Извјештај о напретку наглашава неефикасност правосуђа, која резултира великим бројем неријешених случајева, а посебно изостанак процесуирања великих случајева корупције пред судовима и тужилаштвима. Процесуирање корупције је највише фокусирано на случајеве корупције на нижим нивоима, док се случајеви на вишим нивоима резултирају ослобађајућим или условним пресудама. С друге стране, изражена је забринутост и због све већих притисака на рад судова и тужилаштава од стране политичких актера и носилаца власти.

Потврђене су и препоруке ТИ БиХ када је у питању финансирање политичких странака, јер се и у Извјештају наводи неопходност јасније дефинисаних прописа и строжијих санкција за непоштивање Закона о финансирању политичких партија.

У основи свих наведених проблема лежи недостатак политичке воље за борбу против корупције, што је доказано и кроз непоштивање препорука Омбудсмана и уреда за ревизију, те кочење реформи јавне управе и правосуђа.

Као закључак, Европска комисија наглашава присуство корупције у свим сегментима БиХ друштва, те чињеницу да је БиХ тек на почетку борбе против корупције. Оно што је поражавајуће је да се сви наведени налази Извјештаја о напретку понављају из године у годину, а да их власти у БиХ практично игноришу. С друге стране, напредак који је постигнут прошле године у смислу усвајања Стратегије за борбу против корупције, те Закона о Агенцији за борбу против корупције, поништен је њиховим непримјењивањем.

Јасно је да уколико се хтино не предузму конкретне акције на процесуирању најтежих облика политичке корупције, постоји велика опасност да ће доћи до потпуног урушавања правног поретка и институционалног оквира. „ТИ БиХ апелује на Европску комисију да почне примјењивати конкретније мјере према политичким лидерима који представљају препреку провођењу реформи, као и да политички лидери за које постоје индиције да су укључени у корупцијске активности огромних размјера буду санкционисани прекидом комуникације, забраном путовања у ЕУ и замрзавањем имовине.

ТИ БиХ такође позива Европску комисију да пошаље недвосмислену поруку политчким лидерима да борба против корупције мора бити приоритет и да они који опструишу борбу против корупције не могу бити партнери Европске уније“, изјавио је Срђан Благовчанин, извршни директор Транспаренси Интернешенал БиХ, поводом објављивања Извјештаја о напретку.

Све ово наводи на закључак да је 2011. година неповратно изгубљена у процесу формирања власти и међустраначким сукобима, враћајући БиХ корак у назад на путу ка Европској унији. Док земље региона биљеже константан напредак у провођењу реформи на путу европских интеграција, што је потврђено и препоруком Комисије за давање кандидатског статуса Србији и одобравање почетка преговора са Црном Гором, БиХ се налази пред извјесном изолацијом и даљем продубљивању кризе, што за посљедицу може имати и угрожавање укупне стабилности земље.