ИРБ дијели паре бесповратно, ако ћете се одрживо развити

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, расписала је данас (петак, 14. 12. 2018.) јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја,у Републици Српској у 2018/2019.години.

петак, 14 децембра, 2018 / 11:09

Пројекти се требају односити на двије области: Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом развоја локалне самоуправе у РС 2017-2021. године и повећање обима, продуктивности и степена тржишности и финализације пољопривредне производње у складу са Страгегијом развоја пољопривреде и руралних подручја РС 2016-2020. године.

Средства се обезбјеђују у оквиру Финансијског механизма и износе 1.000.000 КМ од чега 400.000 КМ обезбјеђује Влада Републике Српске из буџета и 420.000 КМ Влада Швајцарске, путем Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Преостали износ од 180.000 KM се односи на остварене уштеде из ранијих циклуса инвестирања.

Пројектне приједлоге могу подносити јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, а рок за подношење је 04.02.2019. године.

Минимални износ пројекта је 50.000 КМ а максимални 100.000 КМ. Према одредбама јавног позива, подносилац пројектног приједлога дужан је да обезбједи средства за суфинансирање реализације пројекта, у износу од минимално 25 одсто од укупне вриједности пројекта.

Јавни позив је објављен у "Гласу Српске" и листу "Еуроблиц". Исти се може преузети и на интернет страници ИРБ –еа и Министарства управе и локалне самоуправе .