ИНТЕГРАЦИЈА(Е)

Интеграција као општи друштвени процес карактерише се свесним повезивањем људи, институција, група и заједница у функционалну целину која се ствара ради задовољавања одређених потреба. Повезивање се врши у складу са одређеним друштвено историјским тренутком и има све особености времена у којем настаје као друштвена категорија. У процесу интеграција свих облика и нивоа, људи и друштвене […]

уторак, 27 септембра, 2011 / 09:10

Интеграција као општи друштвени процес карактерише се свесним повезивањем људи, институција, група и заједница у функционалну целину која се ствара ради задовољавања одређених потреба.

Повезивање се врши у складу са одређеним друштвено историјским тренутком и има све особености времена у којем настаје као друштвена категорија. У процесу интеграција свих облика и нивоа, људи и друштвене групе се не одричу својих до тада важећих вредности и норми.

Свака интеграција која је добронамерна подразумева пун ниво добровољности а принуда, претње и наметања су потпуно стране сваком иоле озбиљнијем процесу интеграција од локалног, преко регионалног до глобалног нивоа. У сваком процесу повезивања реч је о идентификовању само неких функција у задовољавању одређених интереса и потреба од појединаца па до најширих и најорганизованијих друштвених група.

Интеграцији као друштвеном процесу супростављена је друштвена удаљеност а она се врло лако ствара у атмосфери непоштовања, неповерења и нетолеранције. Друштвене интегративне процесе не можемо посматрати као процесе у неким другим областима пошто су друштвени послови врло осетљиви и потребно је веома пажљиво да се ради на питањима повезивања друштвених слојева и елемената.

Недобронамерност коју исказују поједини представници међународних организација и снага према Српској представљају типичан пример за трасирање пута ка дезинтеграцијама како на локалном тако и регионалном нивоу. На овај начин они раде у корист штете свих грађана а посебно раде на директну штету Српске пошто у свим процесима примарно раде на претњама, принуди и наметању а не на равноправном дајалогу, поштовању и толеранцији.

Врло добру, лепу и перспективну идеју и замисао о повезивању људи, добара и идеја на најширем нивоу, својим дрским понашањем су претворили у њен сурогат. Остаје једино да Српска до краја искористи своје изворно право и капацитете да се одупре свим тим облицима недемократског, а понекад и непристојног понашања.