Институција(е)

Институција, или установа, представља појам који се користи у политици, социологији, праву, теорији државе и скоро свим другим друштвеним наукама и представља једну од најважнијих друштвених категорија. У савременим условима друштвеног организовања институција означава легитимну и легалну организацију која има јасно дефинисане права, одговорности и надлежности за вршење одређених јавних послова. Ако сагледамо одређење појма […]

уторак, 23 августа, 2011 / 06:00

Институција, или установа, представља појам који се користи у политици, социологији, праву, теорији државе и скоро свим другим друштвеним наукама и представља једну од најважнијих друштвених категорија.

У савременим условима друштвеног организовања институција означава легитимну и легалну организацију која има јасно дефинисане права, одговорности и надлежности за вршење одређених јавних послова.

Ако сагледамо одређење појма из угла друштвеног организовања јасно ћемо да видимо да свака институција МОРА да има упориште у јасно израженој политичкој вољи. Само тако чврсто упориште даје јој потребан легитимитет и легалитет. Већи степен поверења који одређена институција има значи и виши ниво одговорности према извору који јој даје права али и тражи одговорност.

У условима организовања савременог друштвеног система као што је БиХ и ентитети као основни и неупитни делови институције, организују се на потребним нивоима које успостављају сами елементи система. Институције нису неке имагинарне категорије, нити су плод жеља појединаца и друштвених група, оне су једноставно производ одређене друштвене ситуације и функционишу у складу са степеном поверења које су добиле.

Посебно се треба забавити једном организацијом која се понекад назива и институција, мада је тешко да се и теоретски практично сврста у ову категорију.

То је Високи представник који је настао као организација за помоћ, а који је временом прешао дуг пут до ничим контролисане и нити од кога поверене власти. Оваква организација се може назвати институцијом али само у пренесеном значењу пошто нема позитиван предзнак у свом деловању на терену.

Сви напори из Републике Српске да се ова организација, институција или шта је већ, “приведе к познанију права” до сада су били безуспешни па би можда, за промену, било добро када би се високопозиционисани чиновници, до оног највишег, мало позабавили појмом и садржајем термина институција. Можда нешто и да науче, па онда примене у свом свакодневном раду.