Индоктринација

Гостимир Поповић наставља са објашњењем појмова, а сада је у питању један процес који се над нама врши. Разни утицаји које према Републици Српској и српском народу испољавају представници небројених међународних организација и снага потпомогнути политичким снагама из Сарајева, а врло често и из Мостара, могу се подвести под појам индоктринација. Али одмах да будемо […]

среда, 13 априла, 2011 / 10:46

Гостимир Поповић наставља са објашњењем појмова, а сада је у питању један процес који се над нама врши.

Разни утицаји које према Републици Српској и српском народу испољавају представници небројених међународних организација и снага потпомогнути политичким снагама из Сарајева, а врло често и из Мостара, могу се подвести под појам индоктринација. Али одмах да будемо потпуно јасни да је утицај крајње негативан и у својој основи, форми и садржају, недобронамеран.

У том смислу има логике да се сагледа сам појам индоктринације пошто је један од услова да се одупре негативним утицајима, познавање саме суштине и долазак до самог узрока сваког утицаја. Индоктринација у свом општем појму значи поуку, поучавање, инструисање. У посебном смислу, она се дефинише као настојање једног система да свим расположивим средствима утицања, наметне свој начин живота као једини и неприкосновен.

Кроз политичку историју индоктринацији су, у правилу, прибегавали тоталитарни режими и они су та радили веома отворено и без великих увијања. Савремени системи своје утицаје испољавају на много префиднији начин, при чему предњаче САД, које су тренутно на првој позицији у свету у процесима разних врста индоктринације а посебно у региону Југоисточне Европе.

Овим процесима на почетку двадесетпрвог века, у региону, а посебно на простору БиХ, уведене су у причу и многе невладине организације, које се понекад називају и “невладин сектор” који имају јасно дефинисане циљне групе, а њихова активност према, и у Републици Српској је врло офанзивна. Понекад се стиче утисак да им је мишљење важније од мишљења официјелних органа.

Посебно је значајна активност, у негативном смислу, фамозне међународне кризне групе (МКГ или ИЦГ) чије анализе се врло често пласирају као подлоге за нека од решења појединих представника међународних организација и снага, мада и површна анализа њихових текстова, посебно о Српској, јасно показује да је у питању класична индоктринација, а не објективан приступ