Има и то: Мјесец дана борбе против (пазите сад) нелегалног превоза

Министарство саобраћаја и веза подржало је акцију "Мјесец борбе против нелегалног превоза" коју је иницирало Министарство комуникација и транспорта БиХ, а чији је циљ спречавање нелегалног превоза путника и робе.

четвртак, 22 октобра, 2020 / 17:57

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске је нелегалан превоз идентификовало као озбиљан проблем који нарушава и јавни превоз и безбједност саобраћаја у Републици Српској и израдом сета прописа из ове области створило законску претпоставку за њено сузбијање.

Кроз Закон о превозу у друмком саобраћају, Република Српска је јасно прописала да је забрањено вршење јавног превоза лица:

1) ако превоз врши путничким возилом или аутобусом, лице које нема својство превозника,

2) ако се превоз врши два или више пута током дана, седмица или мјесеци, при чему се обавља као превоз различите групе лица, на истом или сличном превозном путу,

3) ако се лица која се превозе укрцавају или искрцавају на аутобуским стајалиштима или на истим или сличним мјестима укрцавања или искрцавања,

4) ако се превозе лица која нису у сродству са лицем које управља возилом,

5) ако је наплаћена услуга превоза,

6) ако се превоз обавља на релацијама на којима постоји линијски превоз,

7) ако се врши превоз "од врата до врата” и

8) ако се обавља на основу јавног оглашавања.

На овај начин је омогућено контролним органима да јасно идентификују нелегални превоз и санкционишу прекршаиоца.

Подсјећамо, Министарство саобраћаја и веза и Привредна комора Републике Српске континуираним акцијама и превентивним активностима покушавају да утичу на свијест грађана да не користе нелегалан превоз за своје потребе.

Подсјећамо, лица која врше нелегалан превоз немају одобрења за рад, нису порески обвезници, врше превоз са возилима чија је техничка исправност и опремљеност упитна па тако немају никакву одговорност према грађанима које превозе. Из свега наведеног види се да они представљају опасност прије свега по грађане које превозе, али и по безбједност других учесника у саобраћају.

Нелегални превоз угрожава рад легалних превозника који су порески обвезници, испуњавају услове за вршење превоза, имају јасно прописан начин за одржавање аутобуских линија и јасно прописане санкције уколико то не раде у складу са прописима.