Губитак Жељезница РС у 2015. премашио 25 милиона КМ

Жељезнице Републике Српске прошлу годину су завршили са губитком од 25,1 милиона марака што је 42 одсто већи минус од планираног. Акумулирани губитак износио је 43,2 милиона марака. У Скраћеном извјештају о пословању „Жељезница РС“ у 2015. години, који је у посједу пословног портала Капитал, наведено је да је остварени губитак за 42 одсто већи […]

четвртак, 17 марта, 2016 / 21:22

Жељезнице Републике Српске прошлу годину су завршили са губитком од 25,1 милиона марака што је 42 одсто већи минус од планираног. Акумулирани губитак износио је 43,2 милиона марака.

У Скраћеном извјештају о пословању „Жељезница РС“ у 2015. години, који је у посједу пословног портала Капитал, наведено је да је остварени губитак за 42 одсто већи од планираног минуса у 2015., док је за 26 одсто мањи од оствареног губитка у 2014. када је износио 33,8 милиона КМ.

Укупни приходи предузећа лани су износили 78,6 милиона КМ и незнатно су већи у односу на 2014. када су износили 76,7 милиона КМ.пословни извјестај

Укупни расходи су износили 103,7 милиона КМ и мањи су за око седам милиона у односу на годину раније када су били 110,5 милиона марака.

Капитал ЖРС на крају прошле године је износио 182,2 милиона КМ, од чега је акцијски капитал износио 50.000 КМ, ревалоризационе резерве 225,4 милиона КМ, а губитак до висине капитала 43,2 милиона марака.

Скупштина акционара ЖРС је половином прошле године донијела одлуку о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала. На основу те одлуке основни капитал смањен на 50.000 КМ и покривен акумулирани губитак од 245,2 милиона марака.

Милионске обавезе, а вриједност земљишта смањена

У извјештају је наведено да је Економски институт Бања Лука у прошлој години извршио процјену имовине „Жељезница“, те да је, између осталог, земљиште у власништву ЖРС процијењено на 91,4 милиона КМ, односно та вриједност је у односу на ранију процјену смањена за 77,9 милиона КМ.

Укупне обавезе Жељезница премашиле су 266 милиона КМ и веће су за 84 милиона КМ од основног капитала.

Краткорочне финансијске обавезе ЖРС на крају прошле године износиле су 127,4 милиона марака, од чега дио обавеза који на плаћање доспијева у периоду до годину дана износи 19,9 милиона, док остале краткорочне финансијске обавезе износе 107,5 милиона КМ и односе се на обавезе према Влади РС по суспидијарним уговорима са редовним и затезним каматама и провизијама.

Дугорочни кредити износе 139,5 милиона марака марака.

Обавезе према добављачима у земљи износе 10,2 милиона КМ, а према добављачима из иностранства нешто више од пола милиона КМ.

Потраживања ЖРС од купаца у земљи износила су 6,1 милион КМ, а од купца у иностранству 1,2 милиона марака.

ЖРС су лани резервисале и скоро десет милиона марака по основу спорова који се воде или су добијени против ЖРС. Одлуком суда ЖРС су обавезане да радницима исплате више од 20 милиона КМ.

Радници су тужили ЖРС због неисплаћивања регреса и због тога што им је управа исплаћивала умањен топли оброк.Оставите одговор