Гдје нађоше 37 фенинга: Најнижа пензија за преко 40 година стажа – 359,37

Влада Републике Српске донијела је данас, на 148. сједници у Бањој Луци, Одлуку о одређивању износа најниже пензије.

четвртак, октобар 19, 2017 / 15:51

Одлуком се одређују износи најниже пензије у смислу члана 85. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, од 01. октобра 2017. године, како слиједи:

– најнижа пензија на терет Републике (све врсте пензија) износи 179,67 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 15 до 20 година износи 215,61 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 20 до 30 година износи 251,54 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 30 до 40 година износи 287,49 КМ

– најнижа пензија за пензијски стаж од 40 година и више износи 359,37 КМ

Основни разлог за доношење ове одлуке је побољшање материјалног положаја најугроженије категорије корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, односно корисника којима је износ пензије одређен по општим прописима нижи од најниже пензије, па им се исплаћује најнижа пензија.

Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2348/17 од 5. октобра 2017. године („Службени гласник Републике Српске“, број 92/17), извршено је ванредно усклађивање општег бода и пензија, тако што су општи бод и пензије повећани за 3 % почев од 01. октобра 2017. године.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава, за период 01.01-31.10.2017. године, у укупном износу од 1.942.270,00 КМ.

Приједлогом Рјешења предвиђена је реалокација средстава, са позиције Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, у оквиру Остале буџетске потрошње на одређене буџетске кориснике.

Предложену реалокацију средстава потребно је извршити како би се обезбиједила средства за исплату друге од предвиђених дванаест мјесечних рата неутужених обавеза по основу накнада запослених, за период 2015-2016. година, а у складу са тачком III Меморандумом о разумијевању о измиривању обавеза из претходног периода.

Подсјећамо да су Влада Републике Српске и грански синдикати (Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске, Синдикат радника унутрашњих послова Републике Српске, Синдикат управе Републике Српске и Синдикат правосуђа Републике Српске), 21.04.2017. године потписали Меморандум о разумијевању о измиривању обавеза из претходног периода, у циљу рјешавања питања исплате неизмирених дуговања за запослене у области управе, образовања, науке, унутрашњих послова и правосуђа Републике Српске. Mеморандумoм је дефинисано да су потписници сагласни да се неутужене обавезе по основу накнада запослених по основу рада, за период 2015-2016. година, измире у дванаест мјесечних рата почев од окончања исплате из тачке II Меморандума, уз могућност смањења броја рата уколико се за то обезбиједе средства.

Влада Републике Српске донијела је више одлука о одобравању финасирањa за пројекте из донаторских средстава Владе Републике Србије: у општини Босанска Крупа -„Реконструкција и асфалтирање локалног пута Ивањска“; у општини Босанско Грахово -„Реконструкција зграде Основне школе Грахово“ и „Реконструкција крова зграде Спомен дома Гаврило Принцип“; у општини Брод – „Санација Основне школе Лијешће“ и „Санација кровне конструкције на старој Oсновној школи у Броду“; у општини Костајница -„Асфалтирање улице Партизански пут у Костајници“, „Асфалтирање пута у селу Грдановац“ и „Изградња лед расвјете са контролним системом у селу Мракодол“; у општини Нови Град – „Санација школе у Радомировцу“ и „Санација школе у Блатни“; у општини Оштра Лука – „Санација објекта подручне основне школе у Копривни“; у општини Србац – „Уређење ужег градског језгра општине Србац“; у граду Требиње – „Изградња дјечијег вртића у насељу Горица у Требињу“.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве у износу од 385.600,00 КМ основним школама за финансирање асистената, приоритетно, за ученике са аутизмом/комбинованим сметњама са елементима аутизма и ученике са тјелесним оштећењем (тешко покретне и непокретне ученике) који похађају наставу у редовним школама у школској 2017/2018. години.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о страним улагањима.

Овим законом уређују се права, обавезе и статус страних улагача, облици страних улагања, органи надлежни за одобрење страних улагања, рад Савјета за стране инвеститоре Републике Српске и промоција и привлачење страних улагања у Републику Српску.

Разлози за доношење новог закона садржани су у потреби унапређења законодавства у овој области, пратећи измјене у Закону о политици директних страних улагања, којим су такође побољшане и дорађене поједине одредбе.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану.

Доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о дувану приступило се због уочених потешкоћа у примјени важећег Закона о дувану, а посебно у дијелу који се односи на организацију производње и откупа сировог дувана.

Предложеним измјенама и допунама успоставиће се дугорочни и боље уређени односи између произвођача дувана, организатора производње и откупа дувана, обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.

Овим законом уређују се услови и начин производње дувана, организације производње, откупа и обраде дувана, производње дуванских производа, разврставања, обиљежавања максимално дозвољене количине катрана, никотина и угљен-моноксида у цигаретама, вођења регистара и евиденциja, као и друга питања од значаја за дуван.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству науке и технологије за период 01.01. -31.10.2017. године, у укупном износу 340.205,00 КМ за текући грант за активности научних институција, тeкући грант за активности у области технологије и текући грант за промоцију науке.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2018. годину, као и Одлуку о усвајању Електроенергетског биланса Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ 2018. – 2020.1 КОМЕНТАР

 1. Тешком 100% РВИ 2.групе, првоборцу, од сеп.91. који је 5мј.крпљен и састављан на ВМА, командиру…,који је данас ближе шездесетим, који је буквално из погона са тада 13г стажа отишао у рат, који трпи данас драстично погоршање здравственог стања…,у захтјеву за пензионисање по трећи пут и пре два мјесеца шаљете одговор,парафразирам:
  ОДБИЈА СЕ
  „да, до погоршања стања јесте дошло,све повреде јесу тешке природе,не смијете се пуно кретати, дуго стајати, често сагињати, физички и психички напрезати, подизати терет већи од 10кг, не кретати се без пратње другог лица код погоршаних временских услова..итд…,(а онда лицемерно и цинично)али са преосталом радном способношћу уз адекватну доквалификацију….,све је ту циљу даље заштите вашег здравственог стања“…
  ДРСКО И БЕЗОБРАЗНО ДО БОЛА!

  сиктер багро м…в.. ј…на коме ви тренирате лафо државу, закон..,
  пс
  која цијена је данас актуелна, у којој валути, ко је главни да му однесем…која је књижица јача и пресудна да прибавим, коме да се јавим..то сам требао давно тако, јебо државу, јел да???
  мрршшш ђубради

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *