ЕУ и ИОМ финансирају Стратегију омладинске политике РС, а скраћеница ЕУ4ЦС света ријеч за ресорно министарство

Министарство породице, омладине и спорта обавјештава јавност да је документ " Омладинска политика Републике Српске од 2022.до 2026. године" доступан јавности на мрежној страници Министарства и да ће у вези са овим документом бити организоване јавне консултације.

среда, 24 августа, 2022 / 10:23

Фронтал.РС предлаже да консултују неке владине документе у земљама које се користе енглеским језиком, па да нам јаве да ли у њима има ћириличних скраћеница. Напримјер:

State railway company ЖРС (Жељезнице Републике Српске) is only railway company in RS (Република Српска).

Документ је изађен у сврху подршке младима, првенствено стварању услова за њихов одржив останак и ријеч је о четвртој петогодишњој стратегији за младе, која се реализује у континуитету од 2006. године. Изради документа претходила је свеобухватна анализа имплементације претходне стратегије, кроз анкетно истраживање ставова младих у Српској, њиховог опажања друштвеног окружења, те идеје о могућим рјешењима за неке од перципираних проблема.

Нацрт Омладинске политике Републике Српске су израдили Радна група за израду и Радна група за подршку изради Омладинске политике Републике Српске, које чини 70 представника ресорно надлежних институција, јавних установа, удружења грађана и омладинских организација и стручњака за поједине области, а примјењујући начела система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.

Сам процес израде документа подржан је путем пројекта EU4CS (EU for Civil Society), те програма задржавања младих у БиХ "Општа мобилизација" који финансира делегација ЕУ у БиХ, као и од стране Међународне организације за миграције (IOM).