Екологија у ТЕ Станари: Министарство каже да је све по прописима

У вези са саопштењем Центра за животну средину, које се односи на наводно неиспуњавање ЕУ Директива и закона о заштити животне средине при реализацији пројекта ТЕ Станари, огласило се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које демантују наводе Центра. Поступак процјене утицаја на животну средину за пројекат Термоелектране Станари је проведен по захтјеву EФT […]

четвртак, мај 23, 2013 / 12:46

У вези са саопштењем Центра за животну средину, које се односи на наводно неиспуњавање ЕУ Директива и закона о заштити животне средине при реализацији пројекта ТЕ Станари, огласило се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које демантују наводе Центра.

Поступак процјене утицаја на животну средину за пројекат Термоелектране Станари је проведен по захтјеву EФT – Термоелектрана Станари д.о.о., у складу са Законом о заштити животне средине и подзаконским актима донешеним по основу закона, на јаван и транспарентан начин уз учешће заинтересованих органа и јавности која је је била благовремено обавјештена о покренутом захтјеву, мјесту и времену одржавања јавне расправе и органима којима су могле бити достављене примједбе на нацрт Студије и поднесени захтјев.

Студија утицаја на животну средину је израђена у складу са одредбама Закона о заштити животне средине и подзаконским актима донесеним по основу Закона од стране лиценциране институције ИПСА Институт Сарајево, а ревизију Студије је извршио Институту за грађевинарство «ИГ» Бања Лука, такође институција која посједује лиценцу овог Министарства за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Након проведене процедуре донесено је Рјешење о одобравању студије за термоелектрану Станари, снаге 410 MW, са технологијом сагорјевање угља у спрашеном стању. Рјешењем о одобравању Студије су наложене мјере којих се инвеститор мора придржавати за вријеме изградње и експлоатације објекта.

На основу Захтјева “EФT – Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари, а на основу приложеног Анекса Уговора о концесији за изградњу и коришћење „Термоелектране Станари“, од 15.07.2010. године, извршена је измјена рјешења којим је одобрена Студија утицаја на животну средину за постројење термоелектране «Станари» у Станарима.

Измјена је извршена у погледу снаге постројења која је смањена на 300 MW и примјене технологије сагорјевања угља у цфс котлу (циркулационом флуидизованом слоју) са подкритичним параметрима паре.

У документацији достављеној од стране Инвеститора овог пројекта, уз изјаву за измјену рјешења наведени су и разлози који се односе на немогућности обезбјеђења економски прихватљиве понуде за испоруку и изградњу ТЕ Станари инсталисане снаге 410MW, различите отежавајуће околности на тржишту и др, што је довело до одлуке о изградњи блока са наведеним параметрима и са промијењеном снагом, а што је резултирало анексирањем Уговора о концесији и промјеном снаге блока на 300 MW и промјеном технологије сагоријевања угља.

Како би одредбе Уговора о концесији биле правилно примјењене и како не би било сметњи за прибављање дозволе за производњу електричне енергије, извршена је измјена Рјешења о одобравању Студије утицаја на животну средину.

Приликом доношења наведених рјешења, Министарство је цијенило наводе дате у Студији утицаја на животну средину који се односе на изабрану технологију за сагоријевање енергента не улазећи у поријекло наведене технологије као што стоји у наводима Центра за животну средину.

У вези са промјеном технологије истичемо сљедеће чињенице које су наведене у Студији и рјешењима из надлежности овог Министарства, а када је у питању заштита животне средине, посебно наглашавамо да је Студијом прецизирано да ће се примјеном технологије сагорјевања угља у флуидизираном слоју лакше вршити контрола емисија из постројења, односно ово постројење ће сагоријевати угаљ у циркулационом флуидизираном слоју, умјесто сагоријевања угља у спрашеном стању, што би захтијевало мљевење угља и стварање велике концентрације прашине. Надаље, овај угаљ не садржи повећане концентрације сумпора, тако да нема ни могућности појаве повећаних емисија сумпор диоксида примјеном мјера наведених у рјешењу овог Министарства. Поред тога Пројектом је утврђено и одговарајуће збрињавање пепела који настаје у процесу сагоријевања угља и низ других мјера заштите животне средине, тако да се примјеном истих и добром управљачком праксом, утицаји рада овог постројења могу довести у прихватљив ниво.

Поред тога, у Студији није наведено да овај пројекат може имати утицај на животну средину других држава, те исте о томе нису посебно обавјештаване, нити је за вријеме трајања јавног увида у општини Добој, као и на основу обавјештења у дневном лису било захтјева од заинтересованих органа и јавности других држава за информације о реализацији овог пројекта. Захтјев је био доступан и на интернет страници Министарства.

На крају, истичемо и чињеницу да Република Српска нема обавезу строгог поштовања директива ЕУ, али је приликом доношења Закона о заштити животне средине вршено усклађивање са већим бројем Директива ЕУ, што укључује и одредбе које се односе на спречавање и контролу загађивања, те одредбе Еспоо Конвенције о утицају на животну средину друге државе.0 КОМЕНТАРА

  1. Хиљаду и једна вијест о станарима. Како су кренули, знаћемо за сваки прдеж који се деси током градње

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *