Добри ђаци у глобалистикој школи: Црногорски гејеви ближе усвајању

Нацртом закона о животном партнерству особа истог пола у Црној Гори предвиђено је да ће хомосексуални парови моћи заједнички да се брину о дјеци једног од партнера уколико их он има.

петак, 20 априла, 2018 / 19:30

Тим актом који је утврдила радна група наводи се да је "партнер који није родитељ дјетета дужан да издржава дјецу другог партнера, ако она немају сродника који су по закону којим се уређују породични односи дужни да их издржавају или сродници немају могућности за то".

Та обавеза за партнера постоји и после смрти родитеља дјетета, с тим што партнер нема могућност да усвоји дијете, осим у ситуацијама када комплетна родбина одбије да прихвати малољетника.

У хитним случајевима, када пријети непосредна опасност за дјецу, партнер има право донијети хитне одлуке о предузимању неопходних радњи у складу с интересима дјеце и о томе одмах обавијести родитеља.

Свакодневне одлуке у вези с дјецом може доносити и партнер уз пристанак родитеља дјеце наводи се у нацрту закона који би ускоро требало да усвоји Влада, а потом прослиједи Скупштини на усвајање. Такође, треба напоменути да је текст овог прописа могуће мијењати јер је још у питању форма нацрта.

Како сазнаје Дан, предложеним нацртом закона задовољни су представници Владе, али и невладиног сектора који су укључени у израду.

Склапање регистрованог партнерства слично је склапању брака, па тај чин обавља матичар, у присуству свједока, односно кумова. Партнери као и супружници могу промијенити презиме или свом додати још једно.

Прије закључења партнерства будући партнери морају доказати да већ нису у браку или регистрованом партнерству, да нису млађи од 18 година, а у заједницу не могу ступити блиски сродници. Сродство засновано усвојењем представља сметњу за закључење партнерства на исти начин као и крвно сродство.

Законом се не препознају истополне ванбрачне заједнице, као што је то случај код хетеросексуалаца.