До два мјесеца затвора или 5.000 КМ, ко не провјери лице које ради са дјецом у МУП

МУП Српске подсјећа на обавезу органа и организација, установа, институција и удружења, која приликом обављања послова из своје надлежности остварују непосредан контакт са дјецом, да су приликом пријема у радни однос или ангажовања одређеног лица за обављање послова који доводе до непосредног контакта са дјецом, дужни да код МУП-а затраже провјеру.

субота, 7 маја, 2022 / 16:00

Провјерава се да ли је то лице уписано Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Ова обавеза дефинисано је чланом 8. став 2. Закона о регистру лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце који је и дефинисао успоставу Регистра чија је сврха обезбјеђивање заштите дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања, те спречавање лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело. Новчаном казном од 8.000 до 15.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу ако од надлежног органа, односно МУП-а не затражи ове податке.

Подсјећамо, у Регистар се уписују лица правоснажно осуђена за кривична дјела против полног интегритета извршена на штету дјеце и малољетних лица прописана Кривичним закоником Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 64/17), као и законима који су престали да важе. Подаци из Регистра воде се трајно и не бришу се. Законом је дефинисано да лице које је правоснажно осуђено за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце дужно да се након издржане казне јавља надлежној организационој јединици МУП-а по мјесту становања, као и да исту обавјештава о сваком путовању ван мјеста становања, одредишту и дужни трајања путовања најкасније 24 часа прије путовања. Ова лица су обавезна да се уздржавају од посјећивања мјеста на којима се окупљају дјеца и објеката у којима се окупљају дјеца, као што су школске зграде, школска дворишта, вртићи, игралишта, играонице и слично.

Лице које не поштује ове одредбе Закона казниће се новчаном казном од 1.000 до 5.000 КМ или казном затвора у трајању од 30 до 60 дана.