Десетознамекасти вањски дуг Ефбиха: 5.105.687.441 КМ

Спољни дуг Федерације БиХ /ФБиХ/ у трећем кварталу ове године износио је 5.105.687.441 КМ, а укупан унутрашњи дуг 864.323.800 КМ.

среда, 27 октобра, 2021 / 13:28

Влада ФБиХ на данашњој сједници упозната је о извјештају о дугу у којем је наведено и да током овог квартала нису биле извршене планиране аукције тржишних вриједносних папира, те да су у истом периоду измирене обавезе по основу вриједносних папира за верификоване обавезе по основу неисплаћених штедних улога у укупном износу од 11.173.139 КМ.

Влада Федерације БиХ одобрила је данас 2.249.812 КМ за увезивање радног стажа за 73 радника који су стекли услове за пензионисање у рудницима "Крека" руднику "Какањ", "Бреза" "Зеница" и "Абид Лолић", те 1.967.337 КМ за 47 радника којима су уплаћена средства по судским пресудама, а нису стекли услове за пензионисање.

Влада ФБиХ данас је утврдила и Приједлог Управном одбору Управе за индиректно опорезивање за ослобађање "Жељезница ФБиХ" плаћања путарине за дизел горива која се користе за погон шинских возила у 2022. години, у количини од 2.861.825 литара.

На данашњој сједници донесена је и уредба о мјерама финансијске помоћи привредницима и осталим самосталним дјелатностима у ФБиХ, којом је за ове намјене обезбијеђен износ од 60.000.000 КМ.

Право на ову помоћ имају корисници са сједиштем на подручју ФБиХ, који имају најмање једног запосленог на дане 31. јул и 30. новембар 2021. године, те да имају измирене обавезе по основу доприноса и пореза.

Укупан износ помоћи по једном кориснику за привреду и остале самосталне дјелатности износи максимално 30.000 КМ.

На данашњој сједници усвојен је и програм утрошка дијела средстава текућег трансфера "Субвенције приватним предузећима и предузетницима" утврђеног буџетом ФБиХ за ову годину у износу од 270.000 КМ.

Овај износ ће корисницима бити исплаћен као неповратна средства.

Критеријуми за расподјелу средстава су квалитет пројекта, врста дјелатности, повећање запослености, извори и начин финансирања, број запослених, припадност циљној групи, равномјернији регионални развој, те додијељени подстицаји ресорног министарства у посљедњих пет година.