Далеко је Гацко: ЦЗЖС организовао онлајн анкету о загађености ваздуха

Центар за животну средину је од фебруара до маја мјесеца 2017 године спровео онлине анкету намјењену становницима Гацка чији је циљ био добијање мишљења о раду постојеће термоелектране Гацко са посебним освртом на квалитет ваздуха.

среда, 4 априла, 2018 / 15:44

Резултати анкете нису нимало охрабрујући.

,,Одговори грађана и грађанки показују да је стање у Гацку више него забрињавајуће, док у исто вријеме здравље становништва није на листи приоритета. Мјерна станица у центру града не функционше, а подаци о квалитету ваздуха и емисији честица само се могу добити из термоелектране. Нажалост види се да не постоји воља власти да омогуће грађанима транспарентност података и тиме открију одакле загађење долази’’, изјавила је Душка Кудра, из Центра за животну средину.

Према посљедњој здравственој анализи међународне организације Алијансе за здравље и животну средину (ХЕАЛ), добијени резултати о броју смртности који су узроковани загађењем из постојеће термоелектране Гацко показују алармантне податке. Према подацима из 2013 године, 254 становника годишње умре од загађеног ваздуха узроковано емисијама из термоелектране Гацко, а здравствени трошкови износе преко 305 милиона евра.

,,Термоелектрана Гацко би према међународном споразуму Енергетске Заједнице требала до краја 2018 године смањити емисије СО2 за 80%, тачније са садашњих 15 000 тона на 2 500 тоне. А емисије честичних материја за чак 90%.

Алијанса за здравље и животну средину снажно подстиче све напоре да се емисије загађујућих материја смање на најмању могућу мјеру у циљу заштите здравља становништва и сачувања живота људи који живе на подручјима Балкана", изјавила је Влатка Матковић Пуљић из Алијансе за здравље и животну средину.