Да ли ће нестати Бардача?

Стање међународно препознатог комплекса језера Бардача је алармантно. Са аспекта присутности воде, вегетације и животињских врста, те интензивним радовима на припреми земљишта за пољопривредне радове је учињена непоправљива еколошка штета. Уколико овакво стање остане непромијењено довешће до трајног губитка многих биљних и животињских врста које су ту обитавале управо због постојања водених екосистема због чега […]

субота, март 17, 2012 / 04:53

Стање међународно препознатог комплекса језера Бардача је алармантно.

Са аспекта присутности воде, вегетације и животињских врста, те интензивним радовима на припреми земљишта за пољопривредне радове је учињена непоправљива еколошка штета. Уколико овакво стање остане непромијењено довешће до трајног губитка многих биљних и животињских врста које су ту обитавале управо због постојања водених екосистема због чега Бардача може изгубити статус Рамсарског подручја.

Центар за животну средину је 15.03.2012. године упутио Захтјев за хитни састанак Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, гдје бисмо изнијели приједлог рјешавања проблема и статуса Бардаче, те понудили своју логистичку и стручну подршку у овом процесу.

“Примарна функција Бардаче свакако треба да буде заштита природних вриједности, те се у складу са тим треба и тражити рјешење око имовинско-правних односа који по још увијек непотврђеним информацијама не би требало да представљају нерјешив проблем с обзиром да је власник земљишта Република Српска“, наводи Виктор Бјелић, из Центра за животну средину.

Дана 10.03.2012. представници Центра за животну средину су изашли на терен Бардаче и обишли свих 11 локација језера. Констатовано је да од 11 језера, само 3 нису исушена, иако је ниво воде у њима изузетно низак у односу на нормалан водостај. Наизглед, ово земљиште се припрема за интензивну пољопривредну производњу што значи да је овом земљишту у потпуности промијењена намјена. Из земљишта је извађено коријење дрвећа које је одбачено и одложено дуж насипа према ријеци Матури.

У тренутку обиласка Дугог поља уочено је пет јединки ждрала који је изузетно ријетка и угрожена врста, чије присуство на језерима Бардаче је веома ријетко забиљежено. Поред ждралова, забиљежене су и сљедеће врсте птица: корморани, мишари, ријечни галебови, сиве чапље, велике бијеле чапље, кашикаре, вивци, прудници убојице, патке пупчанице, патке кржуље, патке звиждаре, црвенокљуни лабудови и један примјерак орла бјелорепана. Обзиром да је до сада на Бардачи регистровано 178 врста птица, због чега је 2007. године међународно препозната и уврштена на Рамсарску листу међународно важних влажних станишта, врсте које су нађене свједоче да је подручје девастирано, те уколико се овај темпо настави, може довести до губитка многих врста птица које су некад биле симбол Бардаче.

Стручна основа за успостављање Заштићеног културног пејзажа „Бардача-Доња Долина“ израђена је 2007. године, али акт о њеној заштити још увијек није донесен. Због непостојања статуса заштићеног подручја, наставило се са неодрживим управљањем и нарушавањем екоситема Бардаче, те је дошло до опадања броја врста птица гњездарица, као и миграторних врста које су подручје Бардаче редовно посјећивале. Управо због богатства биодиверзитета и карактеристика ово подручје пружа могућности развоја одрживих дјелатности као што су различити видови туризма који може и треба да буде окосница развоја Бардаче.

Центар за животну средину0 КОМЕНТАРА

Оставите одговор