Цвијановићка за опоравак привреде, само се не зна од чега

Предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић рекла је данас у Бањој Луци да је опоравак привреде кључни циљ и приоритет политике Владе Српске за 2016. годину. "Осигурање одрживог, ефикасног и континуираног привредног раста, уз јачање административних капацитета и повећање ефикасности јавних институција на свим нивоима, створиће простор за повећање и боље усмјеравање социјалних давања, те […]

понедељак, 21 децембра, 2015 / 18:59

Предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић рекла је данас у Бањој Луци да је опоравак привреде кључни циљ и приоритет политике Владе Српске за 2016. годину.

"Осигурање одрживог, ефикасног и континуираног привредног раста, уз јачање административних капацитета и повећање ефикасности јавних институција на свим нивоима, створиће простор за повећање и боље усмјеравање социјалних давања, те створити повољније и социјално праведније окружење", истакла је Цвијановићева.

Образлажући Приједлог Економске политике Српске за наредну годину у Народној скупштини Републике Српске, Цвијановићева је нагласила да ће напори у смислу осигурања фискалне и финансијске одрживости бити ојачани мјерама за јачање владавине права и борбе против корупције.

Према њеним ријечима, стабилан привредни раст засниваће се на опоравку привреде и унапређивању пословне климе и конкурентности.

"Потреба покретања процеса опоравка привреде има за циљ јачање одрживог, ефикасног, социјално праведног и стабилног привредног раста, отварање нових радних мјеста, повећање и боље циљане расподјеле социјалних давања, те стварање одрживог и правичног пословног окружења", додала је Цвијановићева.

Она је навела да ће се опоравак привреде базирати на смањењу пореског оптерећења рада, реформама тржишта рада, те инфраструктурним пројектима и реиндустријализацији у свим областима прерађивачке индустрије, обезбјеђујући уједно повољне изворе средстава за финансирање предузећа посредством Инвестиционо-развојне банке и Гарантног фонда Републике Српске.

"Смањењем пореског оптерећења рада, смањењем доприноса, који је започет са реализацијом у 2015. години, обезбиједиће се истовремено растерећење привреде, као и сигурни и реални изворе из којих ће бити надокнађена средства ванбуџетским фондовима због смањења прихода по основу доприноса", појаснила је Цвијановићева.

Она каже да ће се новим законом о раду омогућити већа флексибилност тржишта рада, боља повезаност висине плата са радним учинком, смањити негативни подстицаји за запошљавање, омогућити боља заштита права радника и смањити неформално запошљавање.

"Након доношења новог закона о раду приступиће се и измјенама других законских рјешења из области рада и запошљавања, с циљем његовог усклађивања са новим законом о раду, као и закључивање новог општег колективног уговора", појаснила је Цвијановићева.

Када је ријеч о мјерама на тржишту рада, Цвијановићева је рекла да је у 2016. години планирано доношење стратегије запошљавања Републике Српске за период 2016-2020. година и Акционог плана запошљавања за 2016. годину.

Премијер Српске је нагласила да редефинисање улоге Завода за запошљавање Републике Српске, у смислу јачања функције посредовања при запошљавању и спровођења програма и мјера активне политике запошљавања, јесте важна активност Владе у 2016. години.

"За потребе послодаваца обезбиједиће се доступност спискова незапослених лица, ради брже и лакше комуникације између послодаваца, са једне стране, и лица која траже запослење, са друге стране", рекла је Цвијановићева.

Она је напоменула да ће се законом о подстицајима запошљавања, који ће се припремити у сарадњи са Привредном комором, креирати мјере којима ће се послодавац стимулисати за број новозапослених радника у 2016. годину у односу на број радника у претходној години.

Цвијановићева је навела да ће се спровођењем Закона о фискалној одговорности у Српској, који је усвојен ове године, значајно унаприједити фискална одговорност и дисциплина за трошење јавних средстава у буџетском систему Републике Српске, односно на републичком нивоу, али и на нивоу јединица локалне самоуправе и ванбуџетских фондова.

"У 2016. години наставиће се рад на унапређивању рада свих контролних органа у Републици Српској, а истовремено ће се посебна пажња посветити реформи инспекцијских служби у свим областима", додала је Цвијановићева.

Она тврди да је реформа јавног сектора један од кључних приоритета за успостављање фискалне консолидације и осигурање фискалне одрживости.

"Посебна пажња у 2016. години биће посвећена реформи здравственог сектора, успостављању новог регулаторног оквира у банкарском сектору, те реструктурирању `Жељезница Републике Српске`, реализацији програма за успостављање рационалне и ефикасне функције Јавне установе `Воде Српске` и редефинисању организационо-економске и кадровске позиције `Шума Републике Српске", појаснила је Цвијановићева.

Она је нагласила да ће социјална сигурност бити обезбијеђена кроз политике у пензијско-инвалидском осигурању, борачко-инвалидској заштити, социјалној заштити, области расељених лица, области породице, младих и спорта и област културе.