Црна Гора би дио струје из електрана на Требишњици

Министарство капиталних инвестиција предложило је Влади Црне Горе да се покрене поступак за утврђивање права Црне Горе у валоризацији вода хидроакумулационог објекта Билећко језеро и хидропотенцијалу ријеке Требишњице.

субота, 2 априла, 2022 / 20:35

"Имајући у виду да је предметним Предлогом наведено да је енергетски систем Црне Горе стратешка грана развоја Црне Горе, као и да је хидропотенцијал препознат као један од кључних обновљивих извора енергије, Одбор директора Електропривреде Црне Горе указује на потребу да се послије 57 година вишенамјенског коришћења вода међуграничне ријеке Требишњице од стране БиХ, Републике Српске и Хрватске утврде права Црне Горе и да уколико та права постоје, да се иста адекватно заштите и валоризују”, наводи се у Информацији о валоризација вода хидроакомулационог објекта Билећко језеро.

Наводи се да је рјешавање правичне расподјеле хидроенергетског потенцијала Хидросистема "Требишњица" веома важно питање за Црну Гору.

Црна Гора, како се наводи, посједује хидроенергетски потенцијал у ХЕС "Требишњица” које у цјелости користе друге државе, а истовремено остварује дефицит електричне енергије.

"Водни ресурси, а тиме и хидроенергетски потенцијал представљају дио националног, природног богатства једне државе. Сарадња сусједних држава се у најбољем виду одражава и кроз суверенитет над заједничким водним ресурсима. Црна Гора се са својим досадашњим поступањем, у односу на хидроенергетске потенцијале хидросистема "Требишњица", већ 48 година фактички одриче дијела свог суверенитета”, сматрају у ЕПЦГ.

Наводи се да Црна Гора несумњиво полаже право на коришћење вода Билећког језера, по свим домаћим и међународним прописима и законима.

"Евидентно је и неоспорно да Црна Гора има значајан удио у хидроенергетском потенцијалу хидросистема ХС "Требишњица", али да га није користила 45 година, и да је крајње вријеме да Црна Гора валоризује овај свој потенцијал јер би са тим остварила евидентан енергетски, водопривредни и општи економски развој, а све у складу са легислативом ЕУ, односно ЕУ Оквирном Директивом о водама и Конвенцијом о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера (Хелсиншка Конвенција)”, каже се и Информацији објављеној на сајту Владе.

Напомиње се да је Просторним планом Црне Горе и Стратегијом развоја енергетике до 2025. године, предвиђен пројекат валоризовања хидроенергетског потенцијала Билећког језера изградњом хидроенергетског постројења ХЕ "Бока”, са машинском зградом у близини Рисна.

Процјењује се да је површина слива Билећког језера која припада Црној Гори око 40 одсто, а запремина акумулације која припада Црној Гори је 24 одст од укупне Билећке акумулације.

Министарство капиталних инвестиција предлаже да се формира експертски тим, који ће "допринијети значајним економским и енергетским бенефитима у циљу рјешавања валоризације вода хидроакумулационог објекта Билећко језеро”.

"Поменути тим је неопходно формирати како би се стратешки значајно питање валоризације вода са аспекта развоја енергетског потенцијала ријешило на најефикаснији и најефективнији могући начин, а у циљу економских бенифита и заштите државних интереса”, сматрају у МКИ.