ЦИК БиХ донио измјене о финасирању странака, али није забранио финансирање из иностранства

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ усвојила је данас подзаконске акате из области финансирања политичких странака по препорукама које је БиХ дужна да испуни по Мишљењу Европске комисије о захтјеву за чланство у ЕУ.

четвртак, 13 јануара, 2022 / 13:21

ЦИК БиХ је усвојила измјене и допуне подзаконских аката који се односе на финансијске извјештаје политичких странака и независних кандидата, који се подносе Комисији у складу са одредбама Изборног закона БиХ и Закона о финансирању политичких странака.

Усвојене су и процедуре поступања политичких странака и других политичких субјеката у изборној кампањи у смислу транспарентности финансирања, као и начини поступања политичких странака при трошењу расположивих средстава, саопштено је из ЦИК-а.

На сједници су усвојени и правилници о измјенама и допунама правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких странака и независних кандидата.

Усвојени су и Правилник о измјенама и допунама Правилника о годишњим финансијским извјештајима политичких странака, Правилник о измјенама и допунама Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака.

ЦИК је усвојио и Упутство о поступку отварања и кориштења посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање и Упутство о доношењу финансијског плана и програма утрошка средстава политичке странке.

Усвојени су и пречишћени текстови подзаконских аката који ће бити доступни јавности на интернет страници ЦИК-а.

Измјеном постојећих, као и усвајањем нових подзаконских аката, ЦИК је поступио и по препорукама Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у /ОДИХР/ и Групе земаља за борбу против корупције /ГРЕЦО/.

"ЦИК БиХ је, у оквиру својих надлежности, усвајањем наведених подзаконских аката дала допринос испуњењу препорука из Мишљења Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ", закључује се у саопштењу.