ЦХП Добој против бојажљивих омбдусмена за људска права

Центар за хуману политику поднио је Парламентарној скупштини БиХ иницијативу за укидање или реформу Институције омбудсмена за људска права БиХ због незадовољавајућег стања у области угожавања и заштите људских права и слобода, привида да постоје институције које штите људска права, бескорисности и непостојања омбудсменског доприноса заштити угрожених људских права и отуђених, безосјећајних, бирократизованих, непрепознатљивих, бојажљивих, неискусних, партијски подобних и недовољно моралних омбудсмена.

уторак, мај 4, 2021 / 09:08

Институцију омбудсмена за људска права БиХ потребно је укинути или реформисати због именованих омбудсмена без доказаног искуства и интегритета у области заштите људских права, од којих су неки на функцији омбудсмена од оснивања ове институције, поступања по жалбама којим се више штите они који угрожавају људска права од угрожених грађана, избјегавања поступања по службеној дужности и непрепознавања системског и масовног угрожавања права на недискриминацију, запошљавање, поштене изборе, правично суђење, сигурност, добру и некорумпирану власт и других, некориштења могућности покретања дисциплинских, кривичних и судских поступака, због непоступања по жалбама због угрожавања слободе кретања и других права и ограничења у вријеме пандемије корона вируса и родбинског запошљавања у правосуђу, одбијања да се састану са представницима цивилних организација, нечињења да се истражи убиство Драгичевића, Мемића и других и потрошених неколико десетина милиона КМ од оснивања ове институције.

Уколико Институција омбудсмена за људска права буде задржана, потребно је да садашњи омбудсмени не буду поново именовани након истека мандата, да у процес пријављивања и именовања нових омбудсмена буду укључени репрезентативни представници цивилног друштва и да се изврше измјене и допуне закона о омбудсмену које би обезбиједиле дебирократизацију институције, ефикасније и ударничко поступање по жалбама, а нарочито по службеној дужности, коришћење могућности покретања дисциплинских, кривичних и судских поступака, удовољавање захтјевима за праћење судских поступака и обавезујућу сарадњу са репрезентативним представницима цивилног друштва.Оставите одговор