ЦХП Добој анализирао службе за ревизију и тужилаштва

Центар за хуману политику анализирао је коруптивне налазе у ревизорском извјештајима и истраживао поступање тужилаштава по ревизорским извјештајима са коруптивним налазима у периоду од 2012. го 2018. године.

четвртак, фебруар 27, 2020 / 13:23

Анализом ревизорских извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора РС утврђено је да извјештаји о финансијској ревизији са негативним мишљењем садрже коруптивне налазе, да извјештаји о финансијској ревизији са резервом и позитивним мишљењем са скретањем пажње садрже налазе који би могли имати коруптивна обиљежја и да извјештаји о ревизији учинка садрже налазе који имају или би могли имати коруптивна обиљежја. Најчешћи коруптивни налази у извјештајима о финансијској ревизији су незаконите набавке, запошљавање без јавног огласа идодјела грантова без оглашавања и поштених критеријума, а најтежи коруптивни налази у извјештајима о ревизији учинка су ненаплаћена дуговања од неколико стотина милиона КМза електричну енергију, доприносе и друге јавне обавезе, дистрибутивни губици од 23,5% у Електропривреди РС, ненамјенскокориштење средстава од водне накнаде, неодржавање објеката за одбрану од поплава, неплаћање већег дијела накнаде за експлоатацију минералних ресурса и бесправна, неконтролисана и штетна експлоатација шљунка и других минералних ресурса.

Републичко и окружна јавна тужилаштва нису спровели истраге по 84% и обуставила су истраге по 16% достављених извјештаја о финансијској ревизији са негативним мишљењем, нису по службеној дужности разматрала извјештаје о финансијској ревизији са резервом и позитивним мишљењем са скретањем пажње и извјештаје о ревизији учинка и нису оптужили никог од одговорних за коруптивне ревизорске налазе.Републичко јавно тужилаштво не користИ законска овлаштења и могућности да вршИ надзор на радом окружних тужилаштава и да од њих захтијева достављање извјештаја о поступању по ревизорским извјештајима, да даје општа или појединачна обавезујућа упутства окружним тужилаштвима, спроводи истраге и повјерава предмете другим окружним тужилаштвима и тужиоцима. Центар за хуману политику сматра да је, осим кориштења законских овлаштења и могућности Републичког јавног тужилаштва, потребно извршити системске промјене које би подразумијевале другачији начин избора, ограничен временски мандат, већу одговорност, обавезупоступања по објављеним ревизорским извјештајима и укидањемонопола на оптуживањетужилаца и обезбиједити већи цивилни и медијски притисак на рад тужилаштава.Оставите одговор