Четири банке у БиХ пословале с губитком

Четири банке у Босни и Херцеговини исказале су губитак у пословању за девет мјесеци 2020. године, подаци су ентитетских агенција за банкарство.

понедељак, 18 јануара, 2021 / 13:15

Двије од осам банака у Републици Српској су у трећем кварталу прошле године пословале негативно. Њихов укупан губитак износи 5,2 милиона КМ, подаци су Агенције за банкарство РС.

Преосталих шест банака су исказале добит која је износила 60 милиона марака. У истом периоду прошле године свих осам банака су исказале профит у пословању, који је износио 77,3 милиона КМ.

У Федерацији БиХ такође су двије банке пословале негативно, са губитком који је износио 15,5 милиона КМ. Од тога, 99,1% исказаног губитка односи се на једну банку код које је дошло до значајног повећања трошкова исправке вриједности. Осталих 13 банака исказало је укупну нето добит од 166,7 милиона КМ.

У истом периоду прошле године само једна банка у Федерацији БиХ исказала је губитак у износу од 647 хиљада КМ.

У извјештају Агенције за банкарство ФБиХ констатује се да су посљедице пандемије, које ће се моћи сагледати тек у наредном периоду, имале значајан утицај на финансијски резултат банкарског сектора ФБиХ у девет мјесеци 2020. године.

– У овом извјештајном периоду карактеристичан је пад укупних прихода за два одсто и раст укупних расхода за седам одсто, на шта банке морају обратити посебну пажњу при креирању пословне политике у будућем периоду, додаје се у извјештају Агенције за банкарство РС.

Агенције за банкарство при навођењу финансијског резултата не именују појединачно банке, па није познато које су банке пословале негативно у поменутом периоду.