Буџет Републике Српске за 2022. годину износи 4,024 милијарде КМ

Народна скупштина Републике Српске усвојила је по хитном поступку буџет Републике Српске за 2022. годину који износи 4,024 милијарде КМ и већи је за осам милиона КМ од ребаланса буџета Српске за 2021. годину.

среда, 15 децембра, 2021 / 18:20

Буџет за наредну годину је у великој мјери социјални и усмјерен је на заштиту становништва с обзиром на инфлацију у цијелом свијету, а конципиран је тако да се повећају плате радника, растерети привреда, повећају пензије и издвајања за борачке категорије, здравство, дјечију заштиту, за увођење нових технологија и слично.

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у 2022. години износе 3,303 милијарде КМ, што представља повећање од 36,2 милиона КМ у односу на 2021. годину.

Порески приходи износе 3,021 милијарду КМ и већи су за 196,7 милиона КМ у односу на пореске приходе планиране ребалансом буџета за 2021. годину.

Приходи од индиректних пореза за 2022. годину су планирани у износу од 1,506 милијарди КМ, што представља увећање од 97,6 милиона КМ у односу на средства планирана ребалансом за 2021. годину.

На позицији расхода, најзначајнија су повећања за расходе за лична примања или плате запослених за шта је у 2022. години планирано 926,6 милиона КМ.

Од укупно 69 присутних, сви посланици су гласали за буџет, а усвајање је подржало њих 48, два су била против, а 19 уздржано.

Скупштина је данас по хитном поступку усвојила и Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину, чији је циљ да утврди права и обавезе органа у његовом извршењу буџета и начин расподјеле средстава на кориснике буџета.