Британци се опако насикираше због корупције у нашем селу…

Милош Шипрагић, потписан као експерт за комуникације, шаље саопштење у којем се образлаже да Велика (Британија, не Србија) улаже новац да би тобоже ријешила корупцију код нас, али то чини језиком који дефинитивно није наш.

петак, 23 марта, 2018 / 20:20

Тилман Хопп, међународни експерт у области борбе против корупције са посебном експертизом у рјешавању проблема сукоба интереса, разговарао је данас у Сарајеву са представницима институција надлежних за ово питање на нивоу државе и оба ентитета.

Господин Хоппе је овом приликом упозорио да је Босна и Херцеговина годинама посљедња у региону у вези са пријавом имовине и да је крајње вријеме за успостављање ефикасног система. Истакао је да: "Кључне тачке реформи представљају ефикасне провјере од стране независног надзорног тијела, могућност јавног приступа имовинским картонима и ефективне санкције. При томе, БиХ се суочава са посебним изазовом – различити нивои власти и различити надзорни органи у различитим гранама власти су задужени за различите системе пријаве имовине. Сарадња и размјена података између ентитета и државног нивоа ће бити од кључног значаја. Што се елите које имају моћ више плаше откривања своје имовине, пружаће више отпора. Стога се релевантност система пријаве имовине може мјерити степеном противљења од стране политичара."

Састанак на тему "Унапређење прописа о сукобу интереса – кључни принципи и најбоље међународне праксе" одржан је у склопу пројекта "Подршка владама Федерације БиХ и Републике Српске у борби против корупције" који проводи конзорцијум на челу са компанијом ПрицеwатерхоусеЦооперс уз финансијску подршку Британске амбасаде Сарајево.

На састанку су представљени најважнији принципи спречавања сукоба интереса за изабране и именоване званичнике, као и државне службенике. Дискутовано је о кључним механизмима и инструментима за спречавање, управљање и санкционисање сукоба интереса, са посебним нагласком на имовинске картоне. Такође, представљене су и најбоље међународне праксе у овој области, као и приједлози измјена постојећег законодавства о сукобу интереса у Федерацији БиХ и Републици Српској.

Господин Ален Талетовић, помоћник Федералног министра правде за управу је рекао: "Доношењем измјена и допуна Закона о сукобу интереса на нивоу БиХ од 2013. године укинута је надлежност Централне изборне комисије за утврђивање сукоба интереса јавних званичника. Како постојећи Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерације БиХ и даље садржи одредбе које се односе на ову надлежности Централне изборне комисије, он је постао практично непримјењив. Због овога је потребно законом дефинисати институционални оквир за утврђивање сукоба интереса у Федерацији БиХ, имајући у виду да ово треба да ради независно и самостално тијело. Такођер, постојећи Закон у Федерацији БиХ предвиђа подношење имовинских картона јавних званичника, али не и њихову провјеру и објављивање, тако да је потребно законом прописати и ове процесе, као и одговарајуће санкције за кршење одредби закона."

Госпођа Обренка Слијепчевић, предсједница Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске је напоменула: "Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске се у суштини није мијењао од доношења 2008. године. Основна одлика овог Закона је превенција кроз давања мишљења, сталне контакте и партнерски однос Комисије са лицима на која се Закон односи, што се показало јако добрим и гдје су постигнути највећи резултати, јер су лица сама напуштала неспојиве функције. Материја сукоба интереса није довољно позната или није довољно цијењена од стране правосудних органа, који за исте случајеве доносе врло различите пресуде. Основна мањкавост овог Закона је немогућност провођења санкција, одузимање мандата, тако и прекршајних санкција, јер то није усклађено са важећим прописима. Захваљујући великом залагању Комисије, сви функционери су поднијели финансијске извјештаје тако да располажемо великом базом података коју би у будућности требало увезати са другим контролним органима."

Закључено је да је унапређење правног оквира у вези са спречавањем сукоба интереса веома важан сегмент борбе против корупције у БиХ, те да презентовани приједлози за измјене и допуне закона о сукобу интереса у Федерацији БиХ и Републици Српској, као и добре међународне праксе у овој области, су добра основа за унапређење законског оквира, а на чему ће се даље радити у наставку пројекта.