Бореновић и Пекићева против куповине зграде за УИО – три пута веће цијене од одобрене

Посланици ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Бранислав Бореновић и Мира Пекић, поднијели су посланичку иницијативу којом се oбaвeзуjе Сaвjeт министaрa БиХ дa нajкaсниje у рoку oд 7 дaнa oд дaнa усвajaњa oвe инициjaтивe донесе Одлуку којом се поништава поступак јавне набавке коју је објавила Управа за индиректно опорезивање за куповину постојећег пословног објекта у Бањалуци.

петак, 4 јуна, 2021 / 08:37

Бореновић и Пекић наводе да се на јавни позив јавио само један понуђач, са енормном цијеном од 98,5 милиона КМ, која је три пута виша од 37,9 милиона КМ одобрених у буџету институција БиХ.

Они постављају питање да ли је могуће да Управа за индиректно опорезивање, након девет година некориштења средстава намијењених за куповину објекта, није регистровала нити један објекат који би могао задовољити потребе Управе за смјештај радника, без да је утврдила стварне разлоге дугогодишњег застоја у реализацији пројекта.

Бореновић и Пекић кажу да то исказује намјеру склапања уговора са понуђачем који је понудио цијену много већу од износа средстава која су предвиђена буџетом, те траже да Савјет министара донесе Одлуку о поништавању поступка јавне набавке.