Бијељина: ЕУ финансира пројекат заштите животне средине

На подручју општине Бијељина у току је провођење пројекта "Учешће јавности у одговорном управљању животном средином" који реализује Еколошко удружење "Еко-пут" у сарадњи са невладином организациојм "Еко-Леонардо". Овај пројекат реализује се у склопу УНДП-овог пројекта "Јачање локалне демократије два – ЛОД два", који финансира ЕУ са 1,5 милиона евра. Циљ пројекта је да се достигне […]

понедељак, 29 августа, 2011 / 07:02

На подручју општине Бијељина у току је провођење пројекта "Учешће јавности у одговорном управљању животном средином" који реализује Еколошко удружење "Еко-пут" у сарадњи са невладином организациојм "Еко-Леонардо".

Овај пројекат реализује се у склопу УНДП-овог пројекта "Јачање локалне демократије два – ЛОД два", који финансира ЕУ са 1,5 милиона евра.

Циљ пројекта је да се достигне квалитативан статус учешћа јавности у одговорном управљању животном средином кроз мобилисање грађанског активизма и волонтеризма, те јачањем заједничке визије.

Предсједник удружења "Еко-пут" Снежана Јагодић-Вујић рекла је да су еколошка удружења уочила да је на подручју општине Бијељина евидентна опасност од изливања ријека Дрине и Саве, те да је очигледно да је неизграђена еколошка свијест о потреби развоја волонтеризма и грађанског активизма.

"Након катастрофалних поплава, које су у децембру прошле године, задесиле и општину Бијељина проблем је постао евидентан. Велики број дринских канала, отока, старача, бара и вјештачких језера није могао да прими набујалу воду, јер је већина тих токова уништена преграђивањем и претварањем у дивље депоније, те нове путеве, до чега је довео несинхронизован став локалних власти, службе за узбуњивање у случају елементарних непогода, као и изузетно немаран однос становништва мјесних заједница које гравитирају на ове двије ријеке", навела је Јагодић-Вујић.

Према њеним ријечима, провођењем овог пројекта биће постигнут битан искорак, односно започето успостављање добре комуникације и заједничког дјеловања јавности и власти, како се у будућности слични проблеми не би поновили.

"Током провођења пројекта биће основан и механизам рада волонтерског сервиса еколошке патроле под називом `Чувари животне средине`, која ће бити састављена од активиста из еколошких удружења и омладинаца и студената за редован мониторинг и уочавање проблема и промјена стања животне средине", додала је Јагодић-Вујић.

Она је додала да је планирано и лоцирање и уочавање водених површина које треба заштитити у сливу ријека Дрине и Саве.

"Константним мониторингом и обиласком терена, уочавањем и санкционисањем појединаца и фирми који директно доприносе овако лошем стању водених токова, иницирањем локалног становништва, нарочито оног које гравитира око ове двије ријеке, можемо обезбиједити предуслове, смјернице и детаљан план активности свих актера на рјешавању уоченог проблема", навела је Вујићева.

Из Удружења "Еко-пут" наводе да са кампањом – о потреби заштите вода и заштите од вода и постојањем сталне волонтерске еколошке патроле која ће радити синхронизовано са комуналном полицијом, локалним властима и становништвом, почиње нови однос добре праксе према животној средини.

Пројекат УНДП-а "Јачање локалне демократије", који финансира ЕУ, реализује се како би се допринијело демократској стабилизацији, помирењу и даљем развоју БиХ кроз подршку одабраним општинама у успостављању бољих односа између локалних власти и цивилног друштва.