Београђани се жале на комуналије

На адресу канцеларије Заштитника грађана Београда током прошле године стигло је 608 притужби на услуге градских јавних предузећа и органа власти, као и на понашање републичких институција, које нису у надлежности Заштиника. Међу јавним предузећима, највише грађана изразило је незадовољство услугама ЈКП "Инфостан". Нешто мање притужби било је на рад "Београдског водовода канализације", "Београдских електрана", […]

понедељак, 11 априла, 2011 / 17:20

На адресу канцеларије Заштитника грађана Београда током прошле године стигло је 608 притужби на услуге градских јавних предузећа и органа власти, као и на понашање републичких институција, које нису у надлежности Заштиника.

Међу јавним предузећима, највише грађана изразило је незадовољство услугама ЈКП "Инфостан". Нешто мање притужби било је на рад "Београдског водовода канализације", "Београдских електрана", као и на услуге у домовима здравља, наведено је у годишњем извештају о раду Заштитника грађана, који је достављен новинарима на данашњој сједници градске Скупштине.

Грађани су имали примједбе на висину рачуна обједињене наплате "Инфостана" и тражили да то предузеће нађе олакшице за измиривање заосталих дугова корисника. Београђани су се жалили на висину рачуна за воду, док је код "Београдских електрана" проблем била висина партиципације за прикључак на даљински систем гријања.

Највише пријава стигло је против општинских власти због неактивног односа у увођењу инфраструктуре, а извјештај показује да су проблеми око куповине станова у изградњи и даље нерјешиви, пошто је 26 пријава стигло против инвеститора. На осуду грађана наишле су и одлуке градске Скупштине о зонирању града и наплати локалних комуналних такси.

Међу републичким институцијама, највише је пријава стигло против Министарства унутрашњих послова, а слиједе га Министраство финансија и Министарство одбране, док су по само једну притужби грађани имали на Лекарску комору Србије и Републички завод за здравствено осигурање.

У извјештају се подсјећа да сваки грађанин има право да обави усмени или телефонски разговор са омбудсманом или његовим замјеником, док је притужбу могуће поднијети усмено или писаним путем. Током прошле године највише пријава стигло је телефонским путем- 5.000, док је 1.700 примљено у Канцеларију заштитника.