Банка Српске – губитак за 70 милиона КМ већи од капитала

Независна ревизорска кућа утврдила је да је Банка Српске у прошлој години остварила минус од 90,3 милиона КМ, те да је губитак банке био за скоро 70 милиона КМ већи од капитала.

понедељак, октобар 3, 2016 / 21:20

Независна ревизорска кућа утврдила је да је Банка Српске у прошлој години остварила минус од 90,3 милиона КМ, те да је губитак банке био за скоро 70 милиона КМ већи од капитала.

Ревизори су Банци Српске дали уздржано мишљење, што је лошија оцјена чак и од негативног мишљена. Ревизори су потврдили и писање ЦАПИТАЛ-а који је објавио да је прошлогодишњи губитак Банке Српске износио 90 милиона КМ.

„Банка је у пословној 2015. години исказала нето губитак од 90,3 милиона КМ, док је губитак изнад висине капитала износио 69,3 милиона КМ. Овим је значајно нарушен показатељ адекватности капитала банке који је био негативан и износио је – 52,6 одсто, док је прописани минимум 12 одсто“, наводи се у ревизорском извјештају, који је урађен након што је у овој банци уведена привремена управа, а затим и покренут поступак ликвидације.

Ревизори су навели и да покретање поступка ликвидације указује на постојање значајне неизвјесности да ће банка бити у могућности да настави рад у складу са принципом сталности пословања, и да неће бити у могућности да реализује имовину и измири све обавезе у току редовног пословања.

„Због свега наведеног нисмо били у могућности да прикупимо довољно ревизорских доказа на основу којих бисмо изразили мишљење. Сагласно томе, не изражавамо мишљење о приложеним финансијским извјештајима банке за пословну 2015. годину“, наводи се у извјештају.

Упозорили су и да је други ревизор који је ревидирао извјештаје банке за 2014. годину изразио негативно мишљење због бројних неправилности у финансијским извјештајима, а који се односе на неадекватно вредновање и презентацију пласираних кредита, прихода од камата, хартија од вриједности, потраживања по основу камата на пласиране кредите, осталих потраживања, сталних средстава намијењених продаји, обавеза према власницима приоритетних акција, обрачуна регулаторних резервисања за кредитне губитке и резервисања за потенцијалне ооавезе по основу судских спорова.

Агенција за банкарство одузела је у мају дозволу за рад Банци Српске и покренула поступак ликвидације на приједлог привременог управника.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *