Аутлук и вода: У Дејтонки се очекује инфлација од 1,6 одсто

У БиХ се у овој години може очекивати инфлација од 1,6 одсто на годишњем нивоу, наводи Дирекција за економско планирање БиХ у свом билтену "Аутлук – перспективе".

среда, 8 августа, 2018 / 11:25

Пројекција је заснована на основу очекивања Европске комисије за ову годину да би стопа инфлације у ЕУ требало да износи 1,9 одсто.

Од унутрашњих фактора за пројекцију инфлације узети су у обзир наставак постепеног повећања акциза на дуван и цигарете, поскупљење одређених врста цигарета као резултат пословне политике произвођача, те поскупљење течних горива на основу усвојених измјена Закона о акцизама.

Пројекције инфлације за период 2019-2021. године базиране су на сличним претпоставкама.

У наредној години расположиви подаци о кретању цијена сирове нафте на свјетском тржишту указују на смањење од 5,9 одсто на годишњем нивоу, док би према пројекцијама Европске комисије у ЕУ инфлација могла износити 1,8 одсто.

Уз стабилне цијене хране на свјетском тржишту, наставак постепеног повећања цијена цигарете у БиХ и без значајнијих промјена цијена комуналија, у наредној години очекује се инфлација од 1,5 одсто.

У 2020. години пројекција је да ће ниво инфлације бити 1,6 одсто, а у 2021. години 1,4 одсто.

Дирекција за економско планирање наводи да свака одступања од претпостављених кретања цијена домаћих и екстерних фактора који детерминишу цијене у БиХ могу утицати на укупан ниво инфлације 2019-2021. године, што су и ризици за дате пројекције.Оставите одговор