Анализа Истиномјера поводом године дана рада Владе Федерације БиХ

Спорост у усвајању закона и недостатак средстава довели до застоја у испуњавању обећања У суботу, 17. марта, навршила се година дана од формирања Владе ФБиХ након Општих избора 2010. године, а тим иницијативе Истиномјер извршио је анализу и преглед најважнијих обећања и њихове реализације у првој години њеног мандата. Генерални закључак анализе је да је […]

среда, 21 марта, 2012 / 09:48

Спорост у усвајању закона и недостатак средстава довели до застоја у испуњавању обећања

У суботу, 17. марта, навршила се година дана од формирања Владе ФБиХ након Општих избора 2010. године, а тим иницијативе Истиномјер извршио је анализу и преглед најважнијих обећања и њихове реализације у првој години њеног мандата. Генерални закључак анализе је да је у другој половини прве године мандата Владе Федерације БиХ остварен врло ограничен напредак у раду на испуњавању циљева постављених изборним програмима странака које партиципирају у власти на ентитетском нивоу, те обећања из документа "Основе за формирање власти у Федерацији БиХ и платформа заједничког наступа у институцијама БиХ у мандатном периоду 2010.-2014" (у даљем тексту "Платформа").

У односу на првих шест мјесеци рада Владе ФБиХ, када је доминантан био рад на успостављању институционалних претпоставки за испуњење значајног броја предизборних обећања, до краја прве године мандата мало тога је реализовано у виду постизања конкретних и видљивих ефеката. Чињеница да се током других шест мјесеци није одмакло у реформи фискалног система имала је вишеструк негативан утицај на испуњавање многих обећања, не само из области финансија, већ и из економије, социјалне политике, развоја науке и образовања и других области у којима је велики број обећања повезан са најављеним измјенама пореске политке, на начин њеног усмјеравања ка подстицају развоја, подстицају очувања околиша, те обезбјеђивања средстава за социјална давања и развој науке и образовања.

Слична је ситуација и у области реформе социјалног и ПИО/МИО система, у којој се још није приближило изради пакета реформских закона најављених изборним програмима, те системско уређење ових области још није започето, премда су забиљежени помаци у креирању програма запошљавања и увођења реда у контролу наплате доприноса, што је резултирало порастом прикупљених средстава током протекле године. Са друге стране, конкретни резултати у борби против незапослености су изостали, те су и у протеклој години настављени негативни трендови у овој области.

Рад на ревитализацији економије био је најинтензивнији у области стварања повољније пословне климе, али резултати још нису значајни, будући да је током протеклог периода угашено око 7000 пословних субјеката и обрта, али је пријављено и око 9000 нових. Недостатак политике запотицај извоза допринијео је и негативном тренду раста спољнотрговинског биланса ФБиХ, који је у протеклој години износио 0,1 посто, док је претходне године премашио 9 посто. У погледу обећаног стимулисања развоја, у 2011. години дошло је до смањења буџетских средстава за ове ставке, али охрабрује њихово најављено повећање за 2012. годину.

Врло слаб напредак остварен је у области јачања правне државе, гдје је изостало усвајање кључних закона и политика најављених програмима, а забиљежен је и значајан раст стопе криминалитета у протеклом периоду.

У области образовања настављен је рад на започетим процесима кроз новоосновану Координацију министара образовања и науке у ФБиХ, али се проблеми који произлазе из подијељених надлежности и неуједначених стандарда у овој области још нису превазишли.
Позитивни трендови забиљежени су у области здравства, у којој је интензивиран рад на започетој реформи.

Након прве године мандата Владе ФБиХ, може се констатовати да у појединим областима јесте остварен напредак, али да он није ни близу онога што се могло очекивати на основу рада у првој половини прве године мандата. Спорост у усвајању реформских закона, те недостатак финансијских средстава за имплементацију започетог, представљају кључне проблеме у испуњавању циљева најављених предизборним обећањима. Уколико Влада не убрза темпо рада на остваривању ових циљева, упитно је у којој мјери ће странке које партиципирају у власти до краја мандата испунити своје програме.
Детаљнија анализа прогреса у испуњавању предизборних обећања странака у ФБиХ, са статистичким подацима о прогресу у односу на првих шест мјесеци рада Владе ФБиХ, биће доступна ускоро на