49 захтјева за лиценцирање нових високошколских установа и програма

Министарство просвјете и културе Републике Српске примило је прошле године 49 захтјева за лиценцирање нових високошколских установа и нових студијских програма за академску 2014/2015. годину. Начелник Одјељења за високошколске установе у Министарству просвјете и културе Санела Дојчиновић рекла је Срни да се од укупног броја пристиглих захтјева три односе на лиценцирање, односно утврђивање испуњености услова […]

среда, 15 јануара, 2014 / 10:00

Министарство просвјете и културе Републике Српске примило је прошле године 49 захтјева за лиценцирање нових високошколских установа и нових студијских програма за академску 2014/2015. годину.

Начелник Одјељења за високошколске установе у Министарству просвјете и културе Санела Дојчиновић рекла је Срни да се од укупног броја пристиглих захтјева три односе на лиценцирање, односно утврђивање испуњености услова за отварање нових високошколских установа у Српској, а остали на лиценцирање нових студијских програма на постојећим високошколским установама.

Она је појаснила да је Законом о високом образовању прописано да високошколска установа која је уписана у Регистар високошколских установа може поднијети захтјев за лиценцирање новог студијског програма најкасније до 31. децембра текуће године за наредну академску годину.

Према њеним ријечима, овај рок обавезан је и за подношење захтјева и елабората о оправданости за оснивање нових високошколских установа.

"Уз захтјев високошколска установа дужна је доставити елаборат о оправданости извођења новог студијског програма о којем ће Министарство у претходном поступку затражити мишљење од Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета и надлежног министарства или других организација надлежних за област за коју се оснива нови студијски програм", појаснила је Дојчиновићева.

Она је навела да елаборат треба да садржи доказе о оправданости новог студијског програма, приједлог студијског програма, дужину трајања студија, стручни назив који се стиче завршетком студијског програма, начин испуњавања прописаних услова за рад високошколске установе и извођење студијског програма, односно испуњености просторних, материјално-техничких и кадровских услова.

"Министарство ће за достављене елаборате, према законом прописаној процедури, затражити мишљења од надлежних тијела и зависно од добијених мишљења, покренути процедуру лиценцирања нових студијских програма за академску 2014/2015. годину", нагласила је Дојчиновићева.

У Републици Српској тренутно постоје два јавна универзитета и двије високе школе, те седам приватних универзитета и 10 високих школа.

На овим високошколским установама, које имају више стотина студијских програма, студира око 50.000 студената. /Оставите одговор