127. сједница Вишковићеве владе: Списак неразвијених и изразито неразвијених (фртаљ) општина

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 127. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пензијском резервном фонду Републике Српске, те је доставила табелу у којој су изразито неразвијене општине, углавном оне фртаљ општине које ОХР брани да укинемо и припојимо другим, већим општинама.

четвртак, 24 јуна, 2021 / 13:46

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби редефинисања ограничења улагања Пензијског резервног фонда Републике Српске, а све с циљем настављања остваривања позитивних резултата у области у којој овај фонд дјелује.

Овим измјенама географски се проширује простор за заједничка улагања Резервног фонда и међународних финансијских организација и мултилатералних развојних банака са БиХ на земље чланице ЕУ, ОЕЦД и Цефте.

Такође, предлаже се могућност улагања имовине Резервног фонда у дужничке хартије од вриједности којима се не тргује на берзи или другом уређеном јавном тржишту, под одређеним условима.

Значајно редефинисање ограничења улагања Резервног фонда огледа се и у предложеном повећању могућности улагања нето имовине Фонда у хартије од вриједности емитента чије је сједиште изван БиХ са досадашњих 20% на предложених 35%.

Предметне измјене Закона искоришћене су и за неопходно прецизирање надлежности Надзорног одбора Друштва за управљање, у регулисању одређених питања.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о Пројекту "Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској".

Влада Републике Српске оцјењује да остварени резултати пројеката доприносе побољшању постојећих животних услова становника и унапређењу квалитета јавне услуге у области водоснабдијевања и каналисања отпадних вода.

Влада Републике Српске налаже ресорним министарствима да пруже пуну подршку у обезбјеђењу неопходних бесповратних средстава билатералних донатора у циљу пуне реализације усвојених Пројектних планова.

Генерални циљ Пројекта који се спроводи у локалним заједницанма у Републици Српској је допринос еколошки одрживом економском развоју кроз развој инфраструктуре у сарадњи са међународним финансијским институцијама, са фокусом на унапређењу постојећих животних

услова становништва и обезбијеђењу спровођења мјера за постизање ЕУ еколошких стандарда. Сврха Пројекта је подршка одрживом развоју животне средине и стварању локалног економског раста, те стварању радних мјеста кроз инвестиције у водоводну и канализациону инфраструктуру у Републици Српској. Такође, сврха пројекта је имплементација мјера које доприносе побољшању инфраструктуре и пружања услуга којим се обезбјеђује адекватно (квалитативно и квантитативно) водоснабдијевање, односно одводња отпадних вода и њихово пречишћавање у општинама укљученим у Пројекат.

Одобрени пројекти (у овом тренутку из 27 општина учесница) финансирају се из кредитних средстава Европске инвестиционе банке (у износу од 50 милиона евра) из грант средстава ИПА 2010 Дио 1 И Дио 2, ИПА 2018, СИДА (Шведска агенција за међународни развој и сарадњу) и WBIF (Инвестициони оквир за Западни Балкан). Укупан износ одобрених грант средстава је 19,3 милиона евра, а планирано је било да се Пројекат финансира са 50 милина евра кредита, 35 милиона евра гранта и 15 милиона евра властитог учешћа које је у највећој мјери било приказано као улагање у водоводну и канализациону инфраструктуру у протеклих 5 година.

До сада је по пројекту потписано укупно 48 уговора о радовима (укупне вриједности 57,718,048.99 евра) и 14 уговора о испоруци робе (укупне вриједности 908,553.87 еура). Такође су уложена и значајна средства у израду пројектне документације и услуге надзора, чиме је укупан износ уговорених радова, роба и услуга 63,313,645.90 евра. Када су у питању уговори о радовима, завршено је 41 уговора, а 7 је још увијек у току. Извршена плаћања по одобреним пројектима износе 57,278,206.19 евра.

Влада Републике Српске данас је, након разматрања Информације о преговорима поводом закључивања Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске, донијела Одлуку о измјени одлуке о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске.

Овом одлуком важност Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српск продужена је до 30.06.2022. године.

Влада је донијела ову одлуку с обзиром да поред инсистирања Владе Републике Српске и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите од стране репрезентативних синдиката у области јавних служби није дошло до формираања Одбора за преговоре, у складу са одредбом члана 242. Закона о раду.

Формирање Одбора за преговоре је била претпоставка за отпочињање преговора, а с обзиром да до тога није дошло неопходно је било да Влада Републике Српксе донесе ову одлуку из разлога што од примјене предложене одлуке зависи остваривање права по основу рада радника запослених у јавним службама Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о продужењу рока за примјену одредаба Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске до 30 јуна 2022. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе,у износу од 750.000,00 КМ.

Средства из ове одлуке распоређују се како слиједи:

Редни бр. Неразвијене општине
1Братунац 27,421.50
2Вишеград 18,834.00
3Власеница 24,884.00
4Доњи Жабар 20,034.00
5Костајница 25,434.00
6Љубиње 20,871.50
7Невесиње 23,671.50
8Нови Град 20,184.00
9Петровац 14,009.00
10Петрово 26,271.50
11Рибник 20,684.00
12Рогатица 18,871.50
13Хан Пијесак 19,609.00
14Шамац 23,921.50
15Шипово 18,871.50
Редни бр. Изразито неразвијене општине
1Берковићи 18,534.00
2Вукосавље 23,121.50
3Источни Дрвар 15,921.50
4Источни Мостар 24,321.50
5Источни Стари Град 17,271.50
6Језеро 24,971.50
7Калиновик 17,684.00
8Кнежево 22,721.50
9Крупа на Уни 25,321.50
10Купрес 18,534.00
11Лопаре 20,684.00
12Ново Горажде 19,934.00
13Осмаци 21,284.00
14Оштра Лука 25,321.50
15Пелагићево 20,284.00
16Рудо 26,321.50
17Сребреница 19,334.00
18Трново 20,771.50
19Чајниче 21,371.50
20Шековићи 22,719.00

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса у сврху изградње моста у Улици Браће Пиштељић у насељу Чесма у Бања Луци, у складу са Регулационим планом стамбеног насеља "Чесма – Мађир 1" и Регулационим планом за уређење обале Врбаса, као и Одлуку о утврђивању општег интереса у сврху изградње магистралног пута М-I-111 (стара ознака М-18) Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум).

Влада Републике Српске упознала се са Извјештајем о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1 – 31.12.2020. године и Извјештајaм о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1.1 -31.12.2020. године, као и са извјештајима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, и то: Извјештајем о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину, Извјештајем о раду за 2020. годину и Извјештајем о финансијском пословању за период 01.01‐31.12.2020. године.